Strona:M. Arcta słownik ilustrowany języka polskiego - Tom 3.djvu/10

  Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
  Ta strona została skorygowana.
  malar. = malarstwo.
  mat. = matematyka.
  mech. = mechanika.
  med. = medycyna.
  meks. = meksykański.
  men. = mennictwo.
  miern. = miernictwo.
  min. = mineralogja.
  mitol. = mitologja.
  młr. = małoruski.
  mular. = mularstwo.
  murar. = murarstwo.
  muz. = muzyka.
  myśl. = myśliwstwo.
  ndm. = nieodmienny.
  nied. = niedokonany.
  nieosob. = nieosobowy.
  nm. = niemiecki.
  ogrod. = ogrodnictwo.
  os. = osoba.
  p. = patrz.
  paragw. = paragwajski.
  peruw. = peruwjański.
  pgrdl. = pogardliwie.
  pieszcz. = pieszczotliwie.
  piw. = piwowarstwo.
  portug. = portugalski.
  porząd. = porządkowy.
  posp. = pospolicie.
  powr. = powróźnictwo.
  praw. = prawodawstwo.
  prow. = prowincjonalny.
  prs. = perski.
  przen. = przenośnie.
  przyim. = przyimek.
  przym. = przymiotnik.
  przyp. = przypadek.
  przysł. = przysłówek.
  r. = rodzaj.
  retor. = retoryka.
  ros. = rosyjski.
  rub. = rubaszny.
  rum. = rumuński.
  rzecz. = rzeczownik.
  rzem. = rzemieślniczy.
  rzeźn. = rzeźnictwo.
  rz. m. = rzeczownik rodzaju
  męskiego.
  rz. n. = rzeczownik rodzaju
  nijakiego.
  rz. ż. = rzeczownik rodzaju
  żeńskiego.
  sanskr. = sanskrycki.
  siodl. = siodlarstwo.
  skand. = skandynawski.
  skr. = skrócone.
  słowac. = słowacki.
  sp. = spójnik.
  spiryt. = spirytyzm.
  spójn. = spójnik.
  srb. = serbski.
  stpl. = staropolski.
  st. najw. = stopień najwyższy.
  st. wyż. = wyższy.
  szczeg. = szczególnie.
  szewc. = szewctwo.
  szwedz. = szwedzki.
  ś. = się.
  ślus. = ślusarstwo.
  tapic. = tapicerstwo.
  tat. = tatarski.
  teatr. = teatralny.
  techn. = technika.
  tel. = telegraficzny.
  tur. = turecki.
  tybet. = tybetański.
  ucz. = uczniowski.
  ukr. = ukraiński.
  weter. = weterynarja.
  weg. = węgierski.
  wł. = włoski.
  właść. = właściwie.
  wog. = wogóle.
  wojsk. = wojskowy.
  wykrz. = wykrzyknik.
  wyraż. = wyrażenie.
  zaim. = zaimek.
  zam. = zamiast.
  zbior. = zbiorowy.
  zdr. = zdrobniały.
  zgrub. = zgrubiały.
  zool. = zoologja.
  żarg. = żargonowy.
  żart. = żartobliwy.
  żeńs. = żeński.