Strona:M. Arcta słownik ilustrowany języka polskiego - Tom 2.djvu/842

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


stawiający wypadki jednoczesne; s-a metoda = sposób przedstawiania dziejów powszechnych epokami, t. j. zestawiając współczesne fakty dziejowe różnych ludów w danym okresie czasu; s-a tablica = graficzne przedstawienie współczesności faktów dziejowych, które zdarzyły ś. w tym samym czasie w różnych krajach.

Synchronizm, gr., jednoczesność, współczesność, zestawienie jednoczesnych wypadków, faktów.

Syndesmografja, gr., opisanie więzów kostnych ciała ludzkiego.

Syndesmologja, gr., nauka o więzach kostnych ciała ludzkiego.

Syndetikon, gr., preparat płynny a. gęstawy do zlepiania różnych przedmiotów.

Syndyk, gr., pełnomocnik, wyznaczony lub wybrany przez wierzycieli masy upadłości i zatwierdzony przez sąd handlowy do pilnowania ich praw i reprezentowania ich oraz zarządzenia majątkiem upadłego; adwokat, urzędnik, wybrany przez jaką korporację do załatwiania jej spraw prawnych, doradca prawny gminy. banku, kolei.

Syndykalizm, gr., system ekonomiczny, dążący do tworzenia wielkich syndykatów ekonomicznych; ustrój społeczno-ekonomiczny, polegający na tworzeniu ś. wielkich syndykatów przemysłowych.

Syndykat, gr., orędownictwo, opieka, kuratela; stowarzyszenie producentów, mające na celu popieranie jakiej gałęzi przemysłu; stowarzyszenie kapitalistów, mające na celu przeprowadzenie jakiego przedsięwzięcia finansowego (np. emisję pożyczki) lub popieranie jakiej sprawy, w celu utrzymania cen lub ich podwyższenia.

Syndykowski, gr., dotyczący syndyka.

Synechja, gr., łączność części; przerost chorobliwy.

Synechjologja, gr., nauka o łączności rzeczy, o stałości materji w przestrzeni, o łączności materji.

Syneczek, zdr. od Syn.

Synedrium, gr.p. Sanhendryn.

Synegdocha, Synekdocha, gr., figura retoryczna, pozwalająca na wyrażenie całości przez część, gatunku przez rodzaj, wyrobu przez materjał zużyty, liczby nieokreślonej przez określoną, imienia pospolitego przez własne.

Synek, zdr. od Syn.

Synekura, łć., urząd płatny, nie obowiązujący do pracy; posada intratna bez trudów i obowiązków.

Synerezys, gr., ściągnięcie dwu sylab w jedną, kontrakcja, np. trza zamiast trzeba, mego zamiast mojego.

Synergietyczny, gr., pomocny, współdziałający, wpływowy.

Synergizm, gr., pogląd filozoficzno-religijny, opierający ś. na przekonaniu, że współdziałanie woli ludzkiej obok działania łaski Boskiej potrzebne jest do odrodzenia duchowego i poprawy moralnej człowieka.

Synezys, gr., rozumienie, pojęcie, rozum, pełen znaczenia układ wyrazów.

Syngielton, w grze w karty: posiadanie tylko jednej karty w pewnym kolorze; przen., samotnik.

Synglossa, gr., mowa ogólna, badanie związku wspólnego mów, języków.

Syngrafja, gr., dokładna znajomość autorów, literatów i ich działalności.

Synklinalny, łć., mający kształt niecki.

Synklonus, gr., ogólny kurcz chorobliwy całego ciała.

Synkopa, gr., omdlenie, nagłe osłabienie: skrócenie wyrazu przez wyrzutnię samogłoski z pomiędzy