Strona:M. Arcta słownik ilustrowany języka polskiego - Tom 2.djvu/822

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


Sublicytacja, oddanie z licytacji najmniej żądającemu.

Sublimacja, łć., w chemji: ogrzewanie mieszaniny, z której wtedy niektóre ciała ulatniają ś., a następnie, oziębione w odbieralniku, tworzą kryształy.

Sublimat, łć., w chemji każdy produkt, otrzymywany drogą sublimacji w postaci ciała stałego; związek dwu atomów chloru z jednym atomem rtęci, czyli chlornik rtęci: ciężki, biały, krystaliczny proszek, rozpuszczalny w wodzie (silna trucizna, używana jako środek dezynfekcyjny i do konserwowania płynów, nie przeznaczonych do jedzenia).

Sublimować, łć., otrzymać kryształy jakiego, ciała przez sublimację.

Sublokacja, poddzierżawa, podnajem.

Sublokator, wynajmujący mieszkanie nie od właściciela domu, ale od lokatora.

Sublokatorka, forma żeńska od Sublokator.

Sublunarny, podksiężycowy cz. ziemski.

Submersja, łć., zatopienie, zanurzenie.

Submisja, łć., poddanie ś., pokora, uległość, uniżoność; oddawanie w antrepryzę przedsiębiorstwa drogą piśmiennych zapieczętowanych ofert licytantowi, ofiarującemu najkorzystniejsze warunki; staranie ś. o dostanie do sfinansowania całej pożyczki państwowej dla oddania jej dającym najkorzystniejsze warunki.

Submisyjny, łć., pokorny, uległy, uniżony.

Submitować się, Sumitować się, łć., przedstawiać ś., tłumaczyć ś, usprawiedliwiać ś.

Subordynacja, łć., podporządkowanie, karność, uległość, posłuszeństwo; w logice taki stosunek między dwoma pojęciami, że jedno należy do zakresu drugiego, jest temuż podporządkowane.

Subordynować, łć., podporządkować.

Subornacja, łć., podmówienie do czego złego; namówienie, podkupywanie.

Subplantacja, łć., podstępne działanie, podstawienie nogi.

Subprzeor, zastępca przeora.

Subprzeorysza, zastępczyni przeoryszy.

Subretka, fr., sprytna, przebiegła pokojówka, zwłaszcza w komedjach francuskich, a potym i polskich.

Subrogacja, łć., podstawienie, wejście w prawa wierzyciela.

Subskrybent, łć., podpisujący ś. na co, prenumerator.

Subskrybować, łć., podpisać ś. na co, zobowiązać ś. do nabycia czego, np. akcji, dzieła, mającego ś. ukazać, udziału w pożyczce państwowej.

Subskrypcja, łć., zobowiązanie podpisem swoim do nabycia jakiego wydawnictwa, papierów kredytowych, wypuszczanych przez państwo; podpisanie ś. na składkę, przedpłata.

Substancja, łć., ogólna nazwa stałych postaci materji, pierwiastków składowych, tworzących ciało; w filozofji: istota rzeczy i zjawisk, która pozostaje niezmienna i objawia ś. w mniej lub więcej i przemijających własnościach rzeczy lub zjawisk, których jest źródłem i podstawą.

Substancjalizować, łć., czynić substancję.

Substancjonalny, łć., treściwy; pożywny.

Substitutorjum, łć., akt prawny zawierający pełnomonictwo przeniesione na kogo innego.

Substrat, łć., podścielisko, podkład, podłoże; warstwa gruntu