Strona:M. Arcta słownik ilustrowany języka polskiego - Tom 2.djvu/729

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


wigilję św. Jana, polegająca na paleniu ogni, przeskakiwaniu przez nie, tańców do koła nich i śpiewów oraz przepędzaniu przez nie bydła.

Sobranje błg., sejm w Bulgarji.

Sobrzan, roślina z rodziny owełkowatych.

M. Arcta słownik ilustrowany języka polskiego - ilustracja do hasła Socha.png

Socha, drzewo rosochate do podparcia, dźwigania, rosocha; sprzęt kuchenny do wieszania naczyń; radło, całe z wyjątkiem kroju i lemiesza, wyrobione z drzewa (fig.); s. ziemi = dwudziesta część morga; s. wołów = para wołów.

Sochacz, Socharz, mieszkaniec przedmieścia a. wieśniak, mający prawo sprzedawać mięso na targu miejskim, s-cze = suche gałęzie na drzewie.

Socjal-demokrata, członek stronnictwa politycznego ludowego, dążącego do urzeczywistnienia zasad socjalizmu.

Socjalista, łć., wyznawca zasad socjalizmu.

Socjalistka, łć., forma ż. od Socjalista.

Socjalistyczny, łć., odnoszący ś. do socjalizmu; właściwy socjaliście.

Socjalizacja, łć., uspołecznienie (dóbr), ażeby wszyscy mieli w nich udział.

Socjalizm, łć., teorja społeczna, zalecająca zniesienie prywatnego władania ziemią, bogactwami przyrody i śrokami produkcji, a wprowadzenie natomiast formy władania społecznego, zaprowadzenie równości praw i równego podziału mienia i pracy; kolektywizm.

Socjal-litwacki, właściwy socjalistom-litwakom.

Socjalizować, urządzać według zasad socjalizmu.

Socjalno-demokratyczny, właściwy socjalnym-demokratom, odnoszący ś. do socjal-demokratyzmu.

Socjalny, łć., dotyczący społeczeństwa ludzkiego, społeczny; s-a demokracja = stronnictwo polityczne, dążące do usunięcia wszelkich różnic społecznych i kapitalistycznego sposobu produkcji, a żądającego uregulowania pracy, bezpłatnego kształcenia i uważania religji za sprawę prywatną, progresywnego podatku dochodowego i wzbronienia pracy dzieci; s-a kwestja = badanie, jak usunąć złe stosunki społeczne i jak poprawić położenie klas pracujących.

Socjalny-demokratap. Socjal-demokrata.

Socjal, łć.p. Socjalista.

Socjologiczny, łć., odnoszący ś. do socjolgji; społeczny, socjalny.

Socjologja, łć., nauka o objawach życia społecznego, o prawach, którym ono jest podległe, o podstawach i urządzeniu bytu społecznego w zgodzie z dobrem powszechnym.

Socjusz, łć., towarzysz, wspólnik, kompan, sprzymierzeniec.

Socynista, łć.p. Socynjanin.

Socynjanin, łć., członek sekty religijnej, niewierzącej w Bóstwo Chrystusa, arjanin (od nazw. herezjarchów Laeljusza i Fausta Socynów, którzy żyli w XVI w).

Socynjanizm, łć., sekta religijna, założona przez Socyna w XVI w., odrzucająca naukę o Trójcy Św., antitrynitarjanizm, arjanizm.

Soczelica, roślina z rodziny dziurawcowatych.

M. Arcta słownik ilustrowany języka polskiego - ilustracja do hasła Soczewica.png

Soczewica, roślina warzywna z rodziny motylkowatych (f.); sprzedać co za garć s-y, za miskę s-y, za byle co, za marną zapłatę.