Strona:M. Arcta słownik ilustrowany języka polskiego - Tom 2.djvu/517

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


mawiane poprzednio rzeczy, historyczny; r-a wystawa = wystawa okazów, pochodzących z różnych czasów, chronologicznie ułożonych, dająca obraz rozwoju sztuki a. przemysłu w kraju.

Retrowersja, łć., przekład z przekładu na język oryginału (zwłaszcza dla wprawy przy nauce języków obcych).

Returprowizja, łć., zwrot całkowity a. częściowy pobranej przez ajenta prowizji w razie zerwania umowy, zawartej za jego pośrednictwem.

Retusz, fr., poprawka, zrobiona pędzlem a. ołówkiem na kliszy fotograficznej a. na odbitce; poprawka w obrazie tego, co ś. wytarło; poprawka rylcem na kliszy rytowniczej; poprawka rękopisu, zwłaszcza jego stylizacji.

Retuszer, fr., wykończający i poprawiający nie dość wyraźne szczegóły na kliszy fotograficznej i odbitce.

Retuszować, fr., wykończać, cieniować ręcznie fotograficzne zdjęcia tuszem lub farbami, przyciemniając miejsca zbyt jasne, uwydatniając szczegóły niedość wyraźnie odbite; odświeżać stare malowidła, zużyte klisze miedziorytnicze, drzeworytnicze i t. p., ostatecznie wykończać obraz; zlekka poprawiać rękopis, zwłaszcza pod względem stylizacji.

Rety! Raty!, wykrz., wyrażający trwogę, przywoływanie na pomoc; gwałtu! dla Boga!

Retycencja, łć., zatajenie, przemilczenie.

Retykularny, łć., siatkowy.

Retyna, łć., siatkówka oka.

Retynit, łć., rodzaj żywicy kopalnej, znajdującej ś. w pokładach węgla brunatnego, minerał topliwy, palny; nazwa smołowca.

Reumatyczny, gr., dotyczący reumatyzmu, gośćcowy.

Reumatyk, gr., człowiek chory na reumatyzm.

Reumatyzm, gr., zapalenie stawów i mięśni, objawiające ś. obrzmieniem i bólem miejsc dotkniętych, gościec.

Reumometr, gr., narzędzie do mierzenia szybkości płynącej wody.

Reunjon, fr.p. Rejunjon.

Rewakcynacja, łć., powtórne szczepienie ospy.

Rewaluacja, łć., oszacowanie prawne.

Rewanż, fr., odwet, odwzajemnienie, odpłata pięknym za nadobne; w grze w karty: druga partja, którą rozpoczynamy w celu powetowania przegranej lub dania przeciwnikowi sposobności odegrania ś.

Rewanżować się, łć., odpłacać pięknym za nadobne, wywzajemniać ś., odpłacać ś.

Rewelacja, łć., wykrycie, wyjawienie, objawienie.

Rewelator, łć., objawiający, odkrywający (tajemnicę).

Rewelować, łć., objawiać, wyznawać, zwierzać ś.

M. Arcta słownik ilustrowany języka polskiego - ilustracja do hasła Rewerber.png

Rewerber, fr., błyszcząca blacha metalowa przy lampie, wzmacniająca światło; latarnia uliczna z takiemiż blachami (fig.).

Rewerencja, łć., uszanowanie, poważanie; okazanie czci.

Rewerenda, łć., długa suknia księży, sutanna.

Rewers, łć., dowód piśmienny na wypłaconą sumę, kwit.

Rewersalja, łć., piśmienne zobowiązania książęce, zapewniające prawa i wolność poddanym.

Rewersał, łć., książka, w której osoby, odbierające posyłki, zaświadczają piśmiennie, że je otrzymały.

Rewersja, łć., odwrotnia; w retoryce: wyszukiwanie podobieństwa.