Strona:M. Arcta słownik ilustrowany języka polskiego - Tom 2.djvu/502

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


kiem tego wytworzyły ś. odrębne od katolicyzmu wyznania chrześcijańskie.

Reformacki, łć., tyczący ś. zakonników Reformatów, do nich należący.

Reformat, łć., zakonnik reguły św. Franciszka.

Reformator, łć., wprowadzający zmiany istniejących urządzeń (zwłaszcza kościelnych); wprowadzający ulepszenia, odnowiciel.

Reformista, łć., zwolennik reform religijnych a. politycznych.

Reformować, łć., poprawiać, przekształcać, ulepszać.

Reformowany, łć., odnoszący ś. do reformy, do reformacji; r. ewangielik = wyznawca zasad Kalwina; r. kostjum = ubranie damskie, uwzględniające wymagania hygjeny (nie ściskające).

Refrakcja, łć., załamanie ś. promieni światła, przechodzących kolejno przez dwa środki niejednakowej gęstości.

M. Arcta słownik ilustrowany języka polskiego - ilustracja do hasła Refraktor.png

Refraktor, łć., teleskop soczewkowy czyli luneta, oddająca obraz przez załamanie ś. (refrakcję) promieni światła (fig.).

Refren, fr., wiersz, powtarzający ś. w każdej zwrotce, przy śpiew; przen. wyrażenie często powtarzane.

Refreszyser fr.p. Rozpylacz.

Refrygierator, łć.p. Oziębiacz, Oziębialnik.

Refugjum, łć., ucieczka, schronienie, przytułek.

Refutacja, łć., odparcie zarzutów, zbicie dowodów przeciwnika.

Regal, Regalja, łć., prawem zastrzeżone przywileje monarsze; prawa najwyższe władzy państwa do niektórych dochodów; oznaki godności królewskiej (korona, berło itd.); gatunek przednich cygar,

Regalista, łć., rojalista.

Regalizować, łć., Regalować, fr., obdarowywać, ugaszczać, fetować.

Regał, rodzaj półek na towary, na książki; w drukarni: półki z szufladami, w których przechowują ś. czcionki, linje i ozdoby; dawne małe organy, rząd piszczałek w organach, rejestr organowy.

Regałowy, nm., arkusz, papier, gatunek największego tęgiego papieru klejonego w dobrym gatunku.

Regat, wł., wązki krawat spuszczany na piersi.

Regaty, wł., wyścigi wiosłowe na łodziach.

Regicida, łć., królobójca.

M. Arcta słownik ilustrowany języka polskiego - ilustracja do hasła Regiel.png

Regiel, góry niższe lesiste ciągnące ś. pasmem przed głównym grzbietem (fig.); strome wzniesienie między halami górskiemi.

Regielacja, łć., przymarzanie.

Regiencja, łć., zarząd państwem tymczasowy, ustanowiony z powodu małoletności, choroby, lub dłuższej nieobecności monarchy.

Regieneracja, łć., odrodzenie, odnowienie; w fizjologji: odtworzenie ś. utraconej części ciała.

Regienerator, łć., przestrzeń zamknięta, poddawana zmianom ciśnienia, w której gorąco, podtrzymywane za pomocą palących ś. brykiet, jest udzielane gazowi a. parze i powietrzu, wchodzącemu do ogniska, służy do przywrócenia parze a. gazowi wysokiej temperatury, zniżonej skutkiem wykonanej pracy.

Regienerować się, łć., odradzać ś., odnawiać ś.

Regienmantel, nm., dosł. płaszcz od deszczu, płaszcz obszerny, lekki, z szerokiemi rękawami pelerynowemi, osłona od kurzu; opoń-