Strona:M. Arcta słownik ilustrowany języka polskiego - Tom 2.djvu/310

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


pójść p. = odejść, wynosić ś., oddalać ś.; puścić p. = zapomnieć, puścić w niepamięć; wyrzucić, wypędzić, przepędzić p. = wypędzić daleko, kazać iść sobie, kędy oczy poniosą.

Predamnacja, łć., potępienie z góry.

Predestynacja, łć., przeznaczenie, dola, los.

Predestynować, łć., przesądzać z góry.

Predestynowany, łć., ten, komu przeznaczenie z góry wytknęło drogę życia i rodzaj działalności.

Predeterminować, łć., z góry określać, zawczasu decydować o czyim losie a. o sposobie zużytkowania kogo a. czego.

Predominować, łć., górować, mieć pierwszeństwo.

Predykacja, łć., kazanie, nauka.

Predykant, łć., kaznodzieja.

Predykat, łć., w gram., orzeczenie, orzecznik, omówienie, opowiednik w zdaniu.

Predykować, łć., przepowiadać, wróżyć.

Predylekcja, łć., szczególne upodobanie do czego, do kogo, przekładanie, lubienie czego albo kogo.

Predysponować, łć., usposabiać.

Predyspozycja, łć., usposobienie, skłonność do czego; skłonność organizmu do ulegania jakim chorobom.

Preegzystencja, łć., byt uprzedni, istnienie duszy ludzkiej przed połączeniem ś. jej z ciałem.

Prefacja, łć., wstęp, przedmowa; część Mszy Św., następująca po Offertorjum, a poprzedzająca Kanon.

Prefekt, łć., u starożytnych Rzymian: tytuł wielkorządców niektórych prowincji, np. p. Gallji, p. Egiptu; administracyjny naczelnik departamentu we Francji; dyrektor policji w wielkich miastach; ksiądz, wykładający religję w szkołach i seminarjach.

Prefektostwo, łć., okres urzędowania prefekta; biuro prefekta, prefektura; zbior., prefekt z żoną.

Prefektura, łć., okrąg, podlegający władzy prefekta; urząd i miejsce urzędowania prefekta.

Prefekturalny, łć., dotyczący prefektury.

Preferans, fr., szczególne względy, okazywane komu, oddawanie komu pierwszeństwa przed innemi; rodzaj gry komersowej w karty, w której rozstrzyga ilość wziątek; p. oficerski = gra dwuosobowa we 24 karty, z dwoma renonsami.

Preferansista, fr., grający chętnie i umiejętnie w preferansa.

Preferek, fr., żart.p. Preferans.

Preferencja, łć., pierwszeństwo, wyższość nad innymi, przekładanie czego nad co.

Preferować, łć., przekładać jedną rzecz a. osobę nad drugą, dawać pierwszeństwo.

Prefiks, łć., w gram., przedrostek, przybranka.

Preformacja, łć., istnienie pierwotne w zarodku.

Preformacyjny, łć., przym. od Preformacja; p-a teorja = historja rozwoju.

Pregrawacja, łć., obciążenie.

Prehistorja, łć., dzieje przedhistoryczne.

Prejskurant, nm., wykaz cen, cennik.

Prejudicjum, łć., szkoda, strata; odpowiedzialność; zawiadomienie o mającym być wydanym wyroku.

Prejudykat, łć., dosłownie: przedsąd, uprzedzenie; w prawie: wyrok sądowy miarodajny dla następnych wyroków, wydawanych w podobnych sprawach; szkodliwe następstwa, wynikające dla