Strona:M. Arcta słownik ilustrowany języka polskiego - Tom 2.djvu/259

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.

Posuć, posypać, rozsypać, wysypać.

Posumować, zsumować wiele cyfr a. rzeczy; p. ś., pomartwić ś., pokłopotać ś., potrapić ś.

Posunąćp. nied. Posuwać.

Posunięcie, pomknięcie dalej; ruch, połączony z posunięciem, odsunięcie: zrobić p. (w szachach, w warcabach i t. p.); przen., krok zręczny, dyplomatyczny.

Posunięty, imiesł., od Posunąć; doprowadzony dalej a. do pewnej granicy, zaawansowany, rozwinięty.

Posusz, gałęzie suche zbierane w lesie na opał, susz.

Posuszyć, trochę wysuszyć.

Posuwać, dok. Posunąć; ruszać z miejsca posunięciem, popchnięciem; pomykać dalej sunięciem, popychać: p. do góry, na dół. naprzód, w tył; p. dokąd, ku czemu, pod co; p. figurę w szachach, warcabach i t. p. = robić ruch, posunięcie; p. wskazówki w zegarze = popychać; doprowadzać do pewnego kresu, rozprzestrzeniać, rozszerzać, rozwijać: p. naprzód nauki, cywilizację; p. za daleko zemstę, zuchwalstwo, chciwość, pokorę, żarty; włóczyć, powłóczyć, suwać: ledwo p-uwa nogą: p. ś., pomykać ś. dalej sunięciem ś., wysuwać ś., odsuwać ś., usuwać ś., podsuwać ś. dalej; robić miejsce przy sobie; przen., dochodzić do pewnego kresu, ośmielać ś., zagalopowywać ś., uzuchwalać ś.: p. ś. do zuchwalstwa, gwałtu, groźby, przemocy, za daleko ś. p.; p. ś. do panny = zacząć konkurować o nią, prosić o jej rękę; posunąć ś., pośliznąć ś., powinąć ś.: noga mu ś. powinęła = doznał niepowodzenia, straty, klęski.

Posuwisty, ślizgający ś., sunący ś. po ziemi, żwawy, zamaszysty: krok p., taniec p.: strój p. = długi, spadający do ziemi, obwisły, powłóczysty.

Poswar, Poswarek, Poswarka, zatarg, spór, sprzeczka, kłótnia, waśń, rozterka.

Poswarny, kłótliwy, swarliwy, niezgodny.

Poswarzyć, pokłócić jednego z drugim, powaśnić, doprowadzić do niezgody; p. ś., pokłócić ś., powaśnić ś., posprzeczać ś., powadzić ś.

Poswatać, swatając, dziewosłębiąc, skojarzyć parę małżeńską; p. ś., spokrewnić ś., spowinowacić ś. przez małżeństwo; przen., spoufalić ś. z kim, zbliżyć ś. do kogo.

Poswawolić, pozbytkować, pofiglować, poawanturować ś.

Posworować, Posforować, poprzywiązywać do swory, pobrać na smycz.

Poswywolićp. Poswawolić.

Posyhilista, fr., członek odłamu stronnictwa socjalistycznego we Francji, dążącego do reform możliwych, w odróżnieniu od anarchistów.

Posybilistyczny, nm., możliwy, mogący być uskutecznionym, urzeczywistnionym.

Posycić, nasycić; p. ś., nasycić ś., podjeść sobie.

Posygnalizować, zawiadomić za pomocą sygnałów w różne miejsca.

Posykiwać, sykać raz po raz.

Posyłać, dok. Posłać; wyprawiać kogo a. co po co, w jakimś celu, przesyłać co komu, wysyłać, ekspediować: p. list, pieniądze, towar; p. coś pocztą, przez okazję, przez posłańca; p. komu ukłony, całusa = przez jaką osobę, pisać o tym w liście; p. wzrok przed siebie; zalecać wyjazd dokąd: doktorzy p-ają go do Włoch; p. ludzi na tamten świat = zabijać ich, przykładać ś. do ich śmierci.