Strona:M. Arcta słownik ilustrowany języka polskiego - Tom 2.djvu/184

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


Poegzaminować, przeegzaminować jednego po drugim.

Poegzercytować, ćwiczyć ś. w czym jakiś czas, ćwiczyć kogo w czym; p. ś., ćwiczyć ś. w czym, szczególnie w grze na jakim in, strumencie.

Poekscytować, pobudzić, podniecić, podrażnić.

Poelektryzować, naelektryzować wiele a. wielu; elektryzować przez jakiś czas.

Poemablować, zająć ś. przez chwilę emablowaniem kobiet, zabawianiem ich, pochlebianiem im.

Poemacik, gr., mały poemat.

Poemat, gr., utwór epicki wierszowany większych rozmiarów, i przeniknięty do pewnego stopnia liryzmem, powieść poetycka.

Poeta, łć., człowiek, niezwykle odczuwający estetyczne wrażenia i podniosłe nastroje ducha, obdarzony talentem wypowiadania ich pięknie i wywoływania w innych I obrazów i uczuć podobnych; rymotwórca, wieszcz, wierszopis; żart., wierszorób; przen., marzyciel, gardzący prozą życia.

Poetka, gr., forma ż. od Poeta.

Poetycki, gr., odnoszący ś. do poety, właściwy poecie; cechujący poezję.

Poetyczność, gr., właściwość poezji, właściwość tego, co jest poetyczne, wzniosłość, idealność,, estetyczność, barwność, obrazowość.

Poetyczny, gr., pełen poezji, idealny, wzniosły, budzący wrażenia piękne i stany duszy wzniosłe; obrazowy, ubarwiony pięknemi zwrotami i postaciami mowy; piękny, malowniczy, estetyczny.

Poetyka, gr., wykład i teorja poezji; w dawnych szkołach jezuickich klasa, w której wykładano teorję poezji.

Poetyzować, gr., marzyć, idealizować; zabarwiać w sposób poetyczny; wyrażać ś. obrazowo, poetycznie.

Poezja, gr., sztuka wywoływania słowami podniosłych nastrojów duszy, malowania harmonijnym językiem pięknych obrazów, wyrażania uczuć i budzenia estetycznych wrażeń; sztuka pisania wierszem; utwór wierszowany; twórczość poetycka, spuścizna literacka poety; ogół utworów poetyckich pewnego pisarza, narodu, epoki i t. p.; poetyczność, estetyczność, malowniczość; piękne, podniosłe wrażenia; iron., mrzonka, nie dająca zastosować ś. w życiu praktycznym, marzenie.

Poezjomanja, gr., manja pisania wierszy, nie mając talentu do poezji.

Poezyjka, gr., drobny utwór poetyczny; licha poezja.

Pofabryczny, pozostały po fabryce.

Pofabrykować, dużo nafabrykować lub sfabrykować.

Pofacjendować, pohandlować.

Pofajerantowy, dokonywający ś. po fajerancie: robota p-a = wykonywana za osobnym wynagrodzeniem w godzinach po ukończeniu ś. prawem przepisanego dnia roboczego.

Pofalcować, poskładać, pospajać na fale; poskładać wydrukowane arkusze na oznaczony format książki.

Pofalować, przez jakiś czas poruszać ś. miarowo, pokołysać ś.; powyginać falisto.

Pofałdować, poskładać w fałdy, pomarszczyć; p. ś., poskładać ś. w fałdy.

Pofałszować, porobić pewną liczbę rzeczy fałszywych; p. weksle, kwity; sfałszować czyje podpisy; poprzemieniać na co innego, popodrabiać.

Pofanfaronować, jakiś czas stra-