Strona:M. Arcta słownik ilustrowany języka polskiego - Tom 2.djvu/159

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


estetyczne, trafiać do czyjego przekonania; p-a ś. komu = tak on chce, taka jest jego wola, tego sobie życzy; a to mi ś. p-a! = cóż to znowu!, do czego to podobne!, słyszane to rzeczy!

Podobający się, miły, luby, sympatyczny, przyjemny; umiejący ś. podobać, pociągający, powabny.

Podobieństwo, zgodność cech znamiennych dwuch a. więcej osób a. przedmiotów; wygląd jednakowy, obraz, podobizna, wzór, wyobrażenie; parabola, przypowieść; rzecz możliwa, prawdopodobna: niema żadnego p-a = to rzecz niemożliwa; niepodobieństwo = to być nie może; przez p. = przez porównanie, przez przykłady, porównywając fakty a rzeczy z sobą.

Podobierać, dobrać kolejno jedno do drugiego, dobierać więcej czego, dobierać coś podobnego do tego, co ś. posiada.

Podobijać, dobić wszystkich, jak są, pozabijać rannych, leżących jeszcze na polu bitwy; p. ś. czego = dojść do czego, osiągnąć jakie stanowisko.

Podobizna, kopja we wszystkich szczegółach podobna do oryginału, facsimile: p. dokumentu, podpisu; portret, wizerunek.

Podobłocze, miejsce, położone pod obłokami, podniebie.

Podobłoczny, położony pod obłokami, podniebny, podsłoneczny; sięgający obłoków, niebotyczny.

Podobnie, przysł., w sposób podobny, na wzór, na podobieństwo; tak jak, równie jak, nakształt.

Podobniuchny, Podobniuteńki, Podobniusieńki, najzupełniej podobny.

Podobno, przysł., zdaje ś. że, jak ś. zdaje, pono, podobno, jak mówią, prawdopodobnie.

Podobny, mający pewne cechy wspólne z drugim, prawie jednakowy z nim, jakby ten sam, taki sam, zbliżony pod pewnym względem: p-y do niego kubek w kubek, jak dwie krople wody = najzupełniej podobny; p-y do czegoś, jak pięść do nosa = wcale niepodobny, zupełnie inny; do czego to p-e! = to jest niestosowne, niewłaściwe; to do niczego nie p-e = bardzo niewłaściwe, bardzo brzydkie; w tym rodzaju, w tym guście, takie mniej więcej: nic p-ego nie widziałem = nic takiego; p. do prawdy, do uwierzenia = prawdopodobny, możliwy, wiarogodny; w mat., figury, bryły p-e = mające równe kąty i boki a. ściany odpowiednio proporcjonalne.

Po dobroci, przysł., z własnej chęci, z własnej woli, dobrowolnie, łagodnie, z serca.

Podobywać, dobyć wiele przedmiotów po kolei; powyjmować, powyszukiwać.

Podochmistrzy, zastępca, pomocnik ochmistrza.

Podochocać, dok. Podochocić; zachęcać, podniecać, namawiać; do^ać zachęty; p. sobie a. p. ś. = podpić, podchmielić sobie, upić ś., ale niezupełnie.

Podochodzić, dojść wielu rzeczy po kolei, odkryć jednego po drugim, poodkrywać; badając, dowiedzieć ś. wielu szczegółów; powyśledzać, dojść powoli jeden po drugim, podojrzewać.

Podociągać, dociągać wiele przedmiotów po kolei, do jakiegoś miejsca, poprzyciągać, dociągnąć 1 do pewnego kresu, pozacieśniać.

Podociekać, śledząc, sprawdzając, dojść, dociec, wyśledzić, dowiedzieć ś.

Podocierać, dotrzeć wiele przedmiotów po kolei; p. dokąd = dotrzeć dokąd; podostawać ś.; badając, śledząc, dojść prawdy.