Strona:M. Arcta słownik ilustrowany języka polskiego - Tom 1.djvu/949

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


promienie; być czym przejętym; dyszeć, pałać, goreć; wzdychać do czego, marzyć o czym, tęsknić do czego.

Oddychalny, służący do oddychania.

Oddychanie, oddech, tchnienie.

Oddymać, for. dok. Oddąć; wzajemnie a. napowrót dąć; dmuchaniem odpychać — p. Odymać.

Oddystylować, odczyścić, oddzielić zapomocą dystylacji.

Oddział, przedział, część oddzielona; jedna z części, na które całość dzieli ś. dla dogodnego ujęcia całości; dział, rozdział (w książce); wydział, sekcja (w instytucji społecznej a. naukowej); wydział, fakultet (w uniwersytecie); podział uczniów stosownie do wieku i uzdolnienia; dział, część, oddział, sala (w fabryce, na wystawie); pewna część wojska, hufiec.

Oddziałek, mały oddział (zwłaszcza wojska).

Oddziałowy, należący do oddziału; rzecz, dozorca oddziału.

Oddziaływać, dok. Oddziałać; wywierać działanie, wywoływać reakcję; wpływać na kogo a. na co. odbijać ś. na kim a. na czym, mieć pewien skutek.

Oddziaływanie, wpływ; odczyn, reakcja; refleks.

Oddzielać, Oddzielić, odłączać, dzielić na części, rozdzielać; dzieląc, odejmować, wydzielać, odsuwać; tworzyć przegrodę, granicę; o. ś., odłączać ś., odpadać; odgraniczać ś., odgradzać ś.; odklejać ś., odstawać, odchodzić.

Oddzielnie, nie razem, osobno, samo w sobie, rozdzielnie, odłącznie.

Oddzielnopłciowy, o roślinach: mający organy płciowe odosobnione, osobnopłciowy.

Oddzielno-stanowy, odnoszący ś. do oddzielnych stanów.

Oddzielny, nie połączony z innemi, osobny, odłączny, odrębny, samoistny; poszczególny, szczegółowy.

Oddzierać, forma dok. Odedrzeć; darciem oddzielać, odłupywać, odrywać kawałek a. po kawałku.

Oddzierzgać, rozwiązać, rozplątać, rozsypiać.

Oddziobać, dziobiąc, oddzielić.

Oddziwić ś., Oddziwować ś., nadziwić ś. w dostatecznej mierze.

Oddzwaniać, Oddzwonić, odpowiadać dzwonieniem na dzwonienie; odzywać ś., odbijać ś. dźwiękiem; dzwoniąc odgrywać, oddawać dźwięk, odgłos.

Oddźwięczeć, Oddźwięknąć, odpowiadać dźwiękiem na dźwięk, odbić dźwięk, rozlec ś. echem.

Oddźwięk, głos odbity, odgłos, echo.

Odebrać, forma nied. Odbierać; wziąć co napowrót, wziąć co gwałtem; odzyskać, wydostać; pozbawić kogo czego, zabrać; stracić (o-ło mu mowę, moc, władzę); otrzymać, dostać, przyjąć (o. list, pocztę).

Odechcieć się, Odchciewać się, stracić chęć.

Odedrzeć, odłączyć co od czego, oderwać kawałek, odłupać, udrzeć.

Odegnać, Odgonić, przegnać, odpędzić.

Odegraćp. Odgrywać.

Odegrana, wynik gry, przez który ktoś odegrał przegraną.

Odegrywaćp. Odgrywać.

Odegrzaćp. Odgrzewać.

Odegrzmieć, grzmotem odpowiadać na grzmot, strzelać z silnym łoskotem w odpowiedzi na strzelanie; przestawać grzmieć, ucichać po grzmotach.

Odejmować, forma dok. Odjąć; ujmować, umniejszać, zmniejszać; oddzielać, odłączać; odbierać, cofać, pozbawiać kogo czego; o. sobie = zmniejszać sobie a dawać innym; zmniejszać całość o pewną