Strona:M. Arcta słownik ilustrowany języka polskiego - Tom 1.djvu/882

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


Niewyobrażalny, trudny do wyobrażenia go sobie.

Niewyperswadowany, nie możliwy do wyperswadowania, nie wchodzący w słuszność czyjego położenia, nie przekonywujący.

Niewypłacalny, nie mogący płacić swych długów, zobowiązań (n. kupiec), bankrut.

Niewypowiedziany, trudny do wypowiedzenia, do opisania, nadzwyczajny, przerażający.

Niewyraźnie, przysł., nie jasno, zawile; mówić n. = niezrozumiale.

Niewyraźny, trudny do zrozumienia, trudny do zobaczenia, niejasny, mglisty, ciemny; nieczytelny; nie dający ś. wyrozumieć; niezdecydowany; podejrzany.

Niewyrobiony, którego jeszcze nie wyrobiono, który ś. nie wyrobił, nie sformował; nieobyty, surowy, niewprawny, niedoświadczony, niepraktyczny.

Niewyrozumiały, nie przebaczający, niepobłażliwy, bezwzględny, surowy, nieludzki; niejasny.

Niewyrównany, którego nie wyrównano, niedoprowadzony do równości; rachunek n. = niezapłacony.

Niewysłowionyp. Niewymowny, Niewypowiedziany.

Niewystały, który ś. jeszcze nie ustał, mętny, nieklarowny.

Niewystarczający, którego jest zamało, niedostateczny.

Niewystawny, nie odnaczający ś. wystawnością, skromny, nieefektowny, niechełpliwy.

Niewyszukany, niewymyślny, niewykwintny, prosty.

Niewyśledzony, którego nie wyśledzono, którego nie znaleziono, nieujawniony, ukryty.

Niewytłomaczony, nie dający ś. wytłomaczyć, niewyjaśniony, nieobjaśniony, nieodgadnięty, niezrozumiały, tajemniczy.

Niewytrwały, nie posiadający wytrwałości, łatwo zniechęcający się.

Niewywczas, niewygoda, brak wypoczynku, nie wyspanie się.

Niewzajemny, nie cieszący się wzajemnością, nie odpłacający ś. wzajemnością.

Niewzruszony, nie dający się wzruszyć, niezachwiany, niepożyty, nieugięty, niezłomny; nie wzruszający ś. łatwo, obojętny, nieczuły, zimny, nielitościwy.

Niezabawny, niewesoły, nieucieszny, nudny.

Niezabudkap. Niezapominajka.

Niezachęcajacy, nie budzący chęci, nie pociągający, niedość uprzejmy, niepowabny.

Niezachwiany, nie chwiejący ś., nie mogąc być zachwianym; nie odstępujący od swych zasad, niewzruszony, pewny, stanowczy.

Niezadługo, wkrótce, niebawem, rychło.

Niezadowolony, niekontent, kwaśny, w złym humorze; niemający dosyć, pragnący czego innego.

Niezakłócony, którego niczym nie zakłócono; cisza n-a = zupełny spokój, nieprzerwany jakim hałasem; niezmącony.

Niezależny, nie zależący od nikogo, niepodległy, wolny, swobodny, samodzielny, nie podlegający jakiemu wpływowi; w gram., forma językowa (wyrazu a. zdania), nie pozostająca w zależności od innego wyrazu a. zdania.

Niezamącony, którego nie zamącono czymkolwiek; cisza, spokój n. = nieprzerwany jakim zdarzeniem, niezakłócony, czysty (woda, niebo).

Niezamężna, nie mająca męża.

Niezamieszkały, nie mieszkający w jakiej oznaczonej miejscowości, nie mający stałej siedziby, nieosiadły, wędrowny; nie posiadający mieszkańców, pusty, bezludny, niezamieszkany.