Strona:M. Arcta słownik ilustrowany języka polskiego - Tom 1.djvu/586

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


Kontrmarsz, fr.p. Kontramarsz.

Kontrmina, fr., podkop, mina oblężonych, zakładana w celu zniweczenia min nieprzyjacielskich; przeciwdziałanie podstępne; w grze giełdowej: skupianie ś. zniżkowców w celu przeciwdziałania zwyżkowcom.

Kontrola, fr., wglądanie w co, nadzór, dozór, sprawdzanie; władza nadzorująca; księga do zapisywania osób, czynności, obrotów pieniężnych podlegających nadzorowi; k. sług = urząd policyjny, prowadzący spis służących prywatnych i czuwający nad ich sprawowaniem.

Kontroler, fr., urzędnik, nadzorujący i sprawdzający czynności innych.

Kontrolka, fr. (zdr. od Kontrola); skorowidz, spis, książka podręczna do zapisywania.

Kontrolować, fr., sprawdzać czyjąś czynność lub rachunki, dozorować; iron. wtrącać ś., śledzić, roztaczać nieproszony dozór.

Kontropozycja, stronnictwo, trzymające z opozycją, ale wychodzące z innych zasad.

Kontrordynans, rozkaz znoszący rozkaz pierwszy.

Kontrować, łć., przeczyć, być przeciwnego zdania; w kartach: grać na kontra.

Kontrowers, łć., spór długoletni o granicę majątku; sporna część gruntu, o którą toczy ś. sprawa.

Kontrowersja, łć., spór naukowy; kwestja sporna; roztrząsanie wątpliwości o wierze.

Kontrowertować, łć., toczyć spór.

Kontrpara (w parowozie): zwrócenie działania pary we wstecznym kierunku (dać k-ę).

Kontrpartja, partja przeciwna.

Kotrprojekt, projekt przeciwny, jako odpowiedź na inny projekt.

Kontrproklamacja, proklamacja przeciwna innej proklamacji.

Kontrpropozycja, propozycja odmienna, jako odpowiedź na inną propozycję.

Kontrpróba, sprawdzenie głosowania jawnego, jeżeli wynik nie jest stanowczy, przez zamianę roi (np. ci, którzy powstali, niech usiądą, a przeciwnicy niech powstaną).

Kontrpunkt, rodzaj cięcia w fechtunku.

Kontrreformacja, działanie skierowane przeciw reformacji.

Kontrreplika, odpowiedź napisana na czyjąś odpowiedź.

Kontrrewers, rewers wzajemny, równoważący otrzymany rewers na tę samą sumę i pod tą samą datą.

Kontrrewolucja, rewolucja przeciw rewolucji, przewrót państwowy w celu zniesienia postanowień rządu rewolucyjnego lub obalenia tegoż rządu; ruch zwykle antyliberalny, antyrepublikański.

Kontrskrypt, skrypt, znoszący treść poprzedniego skryptu.

Kontrsugiestja, sugiestja w kierunku przeciwnym myślom, sugiestjonowanym pierwej.

Kontrsygnalizować, odpowiedzieć na podany sygnał.

Kontrsygnał, sygnał przeciwny.

Kontrtorpedówka, łódź, wydobywająca założone torpedy.

Kontrybucja, łć., podatek wojenny, nakładany na pokonanych mieszkańców przez zwycięzcę; odszkodowanie wojenne; zwrot kosztów wojennych.

Kontrybuent, łć., płacący kontrybucję; wogóle: opodatkowany.

Kontrybuować, łć., płacić podatki.

Kontuar, fr., stół sklepowy, lada, bufet, biurko.

Kontumacja, łć., niestawienie ś. na wezwanie sądowe; upór, nie-