Strona:M. Arcta słownik ilustrowany języka polskiego - Tom 1.djvu/45

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została skorygowana.


Autorstwo, stan, zajęcie autora, pisarza; przyznać się do autorstwa dzieła = do napisania.

Autorytet łć., powaga uznana.

Autoryzacja łć., upoważnienie.

Autoryzować, upoważniać do czego.

Autotyp gr., światłodruk, fototyp.

Awanfosa fr., przedni rów przed wałami fortyfikacyjnemi.

Awangarda fr., straż przednia, przedni oddział wojska, zasłaniający główny korpus.

Awans fr., nadanie wyższej rangi lub urzędu, podniesienie do wyższego stopnia w randze lub urzędzie; błędn: zaliczka pieniężna.

Awansować, otrzymać lub nadawać wyższą rangę lub urząd, postąpić, posuwać się, iść naprzód, postępować, robić postępy (w nauce), błęd.: dawać zaliczkę pieniężną.

Awantaż fr., korzyść, zysk; zaleta, przewaga.

Awantażowny, korzystny, zyskowny.

Awantura fr., przygoda, wydarzenie osobliwe; kłótnia, chryja.

Awanturniczy, skłonny do awantur, zawadjacki; pełny awantur, przygód osobliwych.

Awanturnik, zawadjaka, paliwoda, szukający zaczepek, awantur, szczególnych zdarzeń.

Awanturyn, minerał, odmiana kwarcu, barwy mieniącej się, złocisto-bronzowej.

Awanturować się, robić awantury, rozbijać się; hulać, pędzić życie awanturnicze, niespokojne.

Awers łć., strona monety z wizerunkiem.

Awersja łć., wstręt, obrzydzenie.

Awiz fr., zawiadomienie, ogłoszenie.

Awizacja łć., zawiadomienie na piśmie.

Awizo wł., lekki statek pośpieszny.

Awizować, oznajmiać, dawać znać; A. pasport = zaznaczyć (w poselstwie, w konsulacie) w paszporcie, że opłata na przejazd granicy została uiszczoną.

Awuls łć., folwark bez włościan, należący do większej majętności.

Azalea, Azalja gr., roślina z rodzaju wrzosowatych, o kwiatach białych i różowych, polanka.

Azali, aza, azaż, spój., czyż, alboż, czyliż (pytając); może, czy nie.

Azbest gr., minerał, odmiana amfibolu (używany do wyrobu tkanin ogniotrwałych).

Azimut, Azymut ar., w astr., poziomołuk, łuk horyzontu lub poziomu, zawarty między południkiem badającego a kołem azimutalnem, t. j. przechodzącem przez dane ciało niebieskie (A. wschodni, zachodni).

Azoiczny gr., w gieol. A. formacja = najstarsza, pierwotna formacja.

Azot gr., jeden z pierwiastków chemicznych, wchodzących w skład powietrza.

Azotan, w chem. połączenie kwasu azotnego z tlenkiem jakiego metalu.

Azyl gr., przytułek, przytulisko, miejsce schronienia.

Azymutp. Azimut.

przysł., oznacza stopień, siłę lub względnie dużą odległość miejsca, czasu; używa się często przed przyimkiem ( do morza doszedł, do nocy pracował); spój. nim nawet, tak że; póki nie, chyba gdy, a tu, a wtem.

Ażebyp. Aby.

Ażjo wł. ndm., dopłata przy zmianie pieniędzy papierowych, na srebro lub złoto.

Ażjotarstwo, Ażjotaż fr., gieł-