Strona:M. Arcta słownik ilustrowany języka polskiego - Tom 1.djvu/31

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została skorygowana.


Ankiloza fr., niemożność ruchu w stawie.

M. Arcta słownik ilustrowany języka polskiego - ilustracja do hasła Ankra.png

Ankra fr., klamra żelazna do spajania belek, ścian i t. d., zwora, spona (fig.).

Ankrować, spajać, spinać ankrami.

Annuatyp. Annuity.

Annuity łć., blp., równe raty, spłacane z procentem składanym.

Anod gr., przewodnik metalowy, którym prąd dodatni elektryczności wchodzi do ciała poddanego elektrolizie.

Anodyna gr., (zwykle w lm. Anodyny), eter siarczany z alkoholem, środek lekarski, uśmierzający ból przez odurzenie.

Anomaliczny, Anomalistyczny, Anomalny, przym. od Anomalja.

Anomalja gr., objaw odstępujący od prawidła, od reguły; nieprawidłowość, nienormalność, zboczenie.

Anonim gr., ten, co nie podpisuje swego imienia i nazwiska pod jaką pracą piśmiennicza, autor bezimienny; list, pisany do kogo bezimiennie.

Anons fr., ogłoszenie, uwiadomienie, oznajmienie, doniesienie, pisane lub drukowane.

Anonsować, oznajmiać, donosić, zawiadamiać, meldować, ogłaszać.

Anorganiczny gr., nieorganiczny, nieustrojowy (należący do działu minerałów).

Anormalny gr., nienormalny, nieprawidłowy, nie taki, jakim być powinien.

Ansa łć., niechęć, uraza.

Anszlag nm., kosztorys, określenie kosztów roboty mającej się wykonać.

M. Arcta słownik ilustrowany języka polskiego - ilustracja do hasła Antaba.png

Antaba nm., rączka, rękojeść metalowa, klamra, ucho (fig.).

Antagonista gr., przeciwnik.

Antagonizm gr., blm., działanie, myślenie w duchu przeciwnym, przeciwieństwo.

Antat (zwykle zdr. Antałek) węg., ćwierć beczki; mała beczułka; przen. grubas, piwosz.

Antałkowy przym. od Antałek.

Antarktyczny gr., położony około bieguna południowego.

Antecedencje łć., blp., przeszłe, ubiegłe, poprzednie sprawy, wydarzenia i okoliczności; przeszłe czyny, anterjora.

Antecesor łć., poprzednik, przodek.

Antedatować łć., kłaść datę wcześniejszą niż jest w rzeczywistości.

Antedyluwialny łć., przedpotopowy, powstały przed okresem dyluwialnym.

Anteludjum lm. A-ja, łć., przygrywka.

Antenat łć., zwykle w lm. Antenaci, przodek rodziny o kilka pokoleń wstecz.

Antepedjum właśc. Antependjum łć., dolne (front.) pokrycie ołtarza.

Anterjorap. Antecedencje.

Anti... p. Anty...

Antologja gr., zbiór wyborowych ustępów lub całych utworów (krótkich) z różnych poetów.

Antracen gr., węglowodór wydobywany ze smoły gazowej.

Antracyt gr., gatunek węgla kamiennego, bardzo twardy i lśniący.

Antraks gr.p. Wąglik.

Antrakt fr., przerwa między dwoma aktami w sztuce granej w teatrze, międzyakt.

Antreprener fr., przedsiębiorca.

Antrepryza fr., przedsiębiorstwo; wziąć co w A-ę = przedsięwziąć wykonanie jakiego przedsiębiorstwa lub większego zamówienia.

Antresola fr., nizkie piąterko między parterem a pierwszem piętrem; pokoik, utworzony przez poziome przegrodzenie u góry wysokiego pokoju.