Strona:M. Arcta słownik ilustrowany języka polskiego - Tom 1.djvu/258

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


stępować do przyjęcia Ostatnich Sakramentów.

Dysponowany, łć., zdrów, ożywiony, w dobrym humorze, dobrze usposobiony.

Dyspozycja, łć., układ, rozkład, plan rozporządzenie, polecenie, zarządzenie, rozrządzenie; wskazówka dla wykonawcy; usposobię nie, skłonność; być do d-cji, być do rozporządzenia.

Dyspozytor, Dysponent, łć., w drukarni: zarządzający drukarnią, zawiadowca drukarni.

Dysproporcja, łć., brak w czem proporcji, nieproporcjonalność, nieprawidłowość.

Dysproporcjonalny, łć., niestosowny; niekształtny, niemający proporcjonalności.

Dysputa, Dysputacja, łć., rozprawa, wymiana poglądów względom czego; ustna polemika, spór naukowy.

Dysputować, łć., spierać ś. rozprawiać, rezonować, prowadzić dysputę.

Dystans, fr., odległość, oddalenie; pewna wymierzona część drogi.

Dystansować, fr., prześcigać.

Dystansowy, fr., przym. od Dystans; wyścig d. = wyścig na jednym i tym samym koniu na znacznej przestrzeni.

Dysteleologja, gr., teorja i objaśnienie zjawisk niezgodnych z planem celowym świata; bezcelowość, nienormalność.

Dysten, min., gr., bezwodny krzemian glinu.

Dystrakcja, łć., roztargnienie; rozrywka, przyjemność; okoliczność przeszkadzająca w pracy (np. ruch, hałas), (robić komu d-cję = swoim zachowaniem się przeszkadzać komu w pracy).

Dystrakt, łć., człowiek roztargniony.

Dystrybucja, łć., podział; rozdawnictwo, rozdzielenie czego między dwie lub więcej osób; rozkład, rozmieszczenie; sklep z wyrobami tabacznemi

Dystrybuować, łć., rozdzielać, wydzielać.

Dystrybutor, łć., dokonywujący rozdziału czego między dwie lub więcej osób; rozdawca; prowadzący handel detaliczny wyrobami tytuniowemi.

Dystrybutywa, łć., rozdawanie urzędów wakujących.

Dystrykt, fr., obwód, okrąg, powiat.

Dystych, gr., dwuwiersz.

Dystylacja, Destylacja, łć., oczyszczenie cieczy od domieszek przez zamianę jej na parę i przeprowadzenie do odpowiedniego zbiornika, w którym znów przyjmuje postać cieczy; przekroplenie, przepędzenie, przekraplanie; d. sucha = ogrzewanie ciał stałych dla oddzielenia części lotniejszych lub zebrania produktów rozkładu; p. Sublimacja.

Dystylarnia, Destylarnia, łć., fabryka, w której dystyluje się (oczyszcza ś.) okowita, spirytus; fabryka, w której dystylują się oleje.

Dystylat, Destylat, łć., produkt dystylacji, odpęd.

Dystylator, Destylator, łć., dystylujący (zwłaszcza okowitę); właściciel dystylarni.

Dystylować, Destylować, łć., przekraplać, przepędzać, poddawać dystylacji; d. ś. = podlegać dystylacji; woda dystylowana = woda oczyszczona za pomocą przekroplenia.

Dystyngować, łć., wyróżniać.

Dystyngowany, łć., odznaczający ś. dystynkcją, salonowym zachowaniem się, wytwornością form towarzyskich.

Dystynkcja, łć., wyróżnienie eleganckie, arystokratyczne manje-