Strona:Leo Belmont - Jak nauczyć się esperanta.pdf/18

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Ta strona została skorygowana.

Estas ĝi tondr-koler, venĝa kri‘ = To (jest) grom gniewu, okrzyk zemsty (czyli: mściwy krzyk).

Wiersz 29.

Sign‘ = sign+o = signo = znak. Por. po polsku sygnał = znak, sygnalizować = dawać znaki.
Amas‘ = amas+o = amaso = masa (łatwo zapamiętać).
Harmoni‘ = harmoni+o = harmonio = harmonja. Po esp. czyta się io zosobna i-o, nie razem jo). Amas-harmoni‘ = harmonja mas.
Sing‘ de l‘amasharmoni‘ = Znak (oznaka) harmonji (braterstwa) mas (ludowych).

Wiersz 30.

Dla ułatwienia zmieniamy porządek wyrazów: Kaj ĝi havas ruĝan koloron.
Kaj = i, a. Np.: kamaradoj kaj kamaradinoj = towarzysze i towarzyszki. Ale: Petro skribas kaj Antonio legas = Piotr pisze a Antoni czyta.
Havi = mieć. Znasz niem. haben? — mieć. Dla pamięci: kto ma, często schapał, co ma. Chapać — hap-ać podobne do havi.
Ruĝa = ruĝ+a (czyt. rudża) = różowy, czerwony. (To ładne słówko).
Kaj ruĝan havas ĝi koloron = A ma on kolor czerwony (sztandar ma kolor czerwony — krwi). Koloro = kolor (to jasne).

Wiersz 31 i 32.

Sur = na (już było). Ĉar = bo (już było).
Labor+ist+o = pracownik, robotnik. Laboro = praca. Laborista = robotniczy.
Ĉar sur ĝi laborista sang‘! — Bo na nim robotnicza krew! (Bo krew robotników na tym sztandarze!)