Strona:Kazimierz Wyka - Modernizm polski.djvu/44

  Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
  Ta strona została przepisana.

  w lud, przekonanie o konieczności postępu i przemiany, monizm przyrodniczy, budzący takie oto marzenia:

  Śród przemian i zjawisk, i dziwów tysiąca,
  Nie znając początku istnienia ni końca,
  Wszechbytu przewija się nić.
  Śmierć złudą jest; życie się nie rwie z mogiłą,
  Bo wszystko trwać musi, jak jest i jak było,
  Proch każdy wieczyście ma żyć[1].

  Środkową część tomu stanowią u Miriama zawichrzenia, niepokoje jego generacji, ale Pojednanie (tytuł trzeciej części tomu) następuje albo na drodze estetyzmu, albo przez zgodę na determinizm i monizm.
  Jako pewnego rodzaju curiosum, świadczące jednakże, do jakiego naśladownictwa Miriam docierał, warto przytoczyć scenę dramatyczną Z boleści życia. Studentowi uniwersytetu woźny przynosi zawiadomienie, że z powodu nieuiszczenia opłat traci prawa studenta. Młodzieniec po jego wyjściu wygłasza szereg pozytywistycznych tyrad, pełnych oburzenia na społeczeństwo, które nie chciało korzystać z usług jego mózgu. Wobec tego niech korzysta z usług jego rąk. Student postanawia zostać robotnikiem i kończy monolog słowami:

  Do pracy! naprzód — z głową podniesioną!
  Do hebla, młota, kielni lub topora!
  Z boleścią rzucam książkę i ołówek,
  Lecz trudno. — Widać, marzyć już nie pora;
  Nie mogąc orłem, będę jedną z mrówek,
  Które swą pracą cały gmach społeczny
  Wciąż utrzymują w harmonii odwiecznej.
  Zwiędły marzenia! Bierzmy się do czynu,
  Do twardej pracy — jutro do terminu![2]

  Wspomniałem o niezadowoleniu młodego Feldmana ze zbyt małej naukowości wierszy Kasprowicza. Feldman nawet wówczas, kiedy u omawianych pisarzy okres powtarzania dawno minął, przyznawał się do monizmu w duchu Haeckla. Można by mieć wątpliwości, czy świadome marzenia pisarza wyraża bohater jego powieści Najmłodsze, Henryk

  1. Miriam Z czary młodości. Liryczny pamiętnik duszy, Kraków 1893, s. 44 (Nieśmiertelność).
  2. Miriam Z boleści życia, „Życie”, 1887, nr 28.