Strona:Kazimierz Wyka - Modernizm polski.djvu/340

  Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
  Ta strona została przepisana.

  w tym oto znanym z antologii wierszu Stanisława Wyrzykowskiego Trzy łodzie:

  Trzy białe łodzie płyną
  Umarłych gdzieś głębiną,
  Gdzieś w nieprzejrzanej mgle.

  Z nich pierwsza pod namiotem
  Z purpury — wiosłem złotem
  Z fal krzesze skrę po skrze.

  A druga z wolna, smutno
  Swych skrzydeł czerń pokutną
  Po szklistym wlecze tle.

  A trzecią fala niosła
  Bez żagla i bez wiosła
  Na wir, co w mrokach wre.

  W tej pierwszej miłość moja,
  W tej drugiej zemsta moja,
  W tej trzeciej serce me — —

  Warto by może dla oznaczenia takich utworów wprowadzić proponowany już przez Zagórskiego — lecz w sensie o wiele szerszym — termin „secesja”. Termin to wprawdzie importowany z plastyki, ale pod pewnymi względami stanowi to jego zaletę, gdyż uzupełnia dobrze impresjonizm i ekspresjonizm, mające taką samą proweniencję. Jest to dalej termin „historyczny”, wskazujący na jednorazowość zjawiska, a w swym znaczeniu etymologicznym tak przypadkowy, że treść jego może być swobodnie wymodelowana[1].
  Propozycje te nie zmierzają do usunięcia terminu „symbolizm”, lecz do traktowania go jako swoistej — dwuplanowej i niejednoznacznej — struktury semantycznej, realizującej się w różnych poetykach — impresjonistycznej, secesyjnej, ekspresjonistycznej, które jednak mogą służyć także konstruowaniu niesymbolicznej rzeczywistości przedstawionej.

  Oczywiście, nie usuniemy w ten sposób wszystkich kłopotów, które nastręczają utwory graniczne i synkretyczne czy hybrydyczne, gdzie

  1. W artykule Próba periodyzacji nowożytnej literatury polskiej („Ruch Literacki”, 1966, nr 2) wysunąłem inną propozycję — by dla zjawisk literackich, o których tu mowa, zastosować nazwę „modernizm”.