Strona:Biblia Wujka 1840 Vol. I part 2.djvu/127

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


Biblia Wujka 1840 Vol. I part 2 s 127.jpg


KSIĘGI

PIERWSZE

PARALIPOMENON.

PO ŻYDOWSKU,

.דברי הימים DIBRE HAIAMIM.


TE Kśięgi Grekowie zowią παραλειπομένων to iest Kśięgi rzeczy opusczonych: iż w sobie maią wiele rzeczy które w kśięgach królewskich opusczono. Żydowie im tytuł daią .דברי הימים Dibre Haiamim, to iest, słowa dniów, abo rzeczy lat, to iest kśięgi kronik: iż są krótką summą wszytkiéy historiiéy świętéy począwszy od Adama, aż do zagnania żydów do Babylonu. Bo u żydów iedne są kśięgi, które naszy na dwoie rozdźielili: w pierwszych iest historia aż do Salomona, a w drugich od Salomona aż do niewoli Babylońskiéy.

ROZDZIAŁ I.

Ród Adamów aż do Abrahama, także Abrahamów y Ezau, o Królech y książętach Edomskich, pierwéy niźli nastali Królowie Izraelscy.


1.ADam, Seth, Enos, Gen. 2. 7. y 4. 25. y 5. 6. 9.

2.Kainan, Malaleel, Jared.

3.Henoch, Mathusale, Lamech,

4.Noe, Sem, Cham y Japhet.

5.Synowie Japhet: Gomer y Magog, y Madai, y Jawan, Thubal, Mosoch, Thiras.

6.A synowie Gomer: Ascenes, y Riphat, y Thogorma.

7.A synowie Jawan: Eliza, y Tharsis, Cethim, y Dodanim.

8.Synowie Cham: Chus y Mesraim, y Phut, y Chanaan.

9.A synowie Chus: Saba, y Hewila, Sabbatha, y Reema, y Sabbathacha. A synowie Regmo: Saba, y Dadan.

10.Chus lepak zrodźił Nemrod: ten począł bydż możny na źiemi. Genes. 10. 8.

11.A Mesraim zrodźił Ludim, y Ananim, y Laabim, y Nephtuim,

12. Phetrusim téż y Kasłuim: z których wyszli Philistynowie, y Kaphtorimowie.

13.Chanaan zaś zrodźił Sidona