Strona:Biblia Wujka 1840 Vol. I part 1.djvu/337

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


które leży na górze Ephraim, na pułnocnéy stronie góry Gaas.

31.Y służył Izrael Panu po wszytkie dni Jozuego, y starszych, którzy przez długi czas żyli po Jozuem, y którzy wiedźieli wszytkie sprawy Pańskie, które był uczynił w Izraelu.

32.Kości téż Jozephowe, które byli wzięli synowie Izraelowi z Egyptu, pogrzebli w Sichem, na częśći pola które był kupił Jakób u synów Hemora oyca Sichem za sto młodych owiec, y było w ośiadłośći synów Jozephowych. Gen. 50. 25. Exod. 13. 19. Gen. 35. 19.

33.Eleazar téż syn Aaronów umarł: y pogrzebli go w Gabaath Phineesa syna iego, które mu dano na górze Ephraim.


Biblia Wujka 1840 strona 337.jpg

KSIĘGI

SĘDZIÓW.

PO ŻYDOWSKU, שפטים SOPHETIM.


Te księgi po Żydowsku שפטים Schophetim, abo Schophtim, a po grecku Κριται, to iest Sędźie abo Sędziów, zowią. Bo tak zwano Przełożone, przez które Pan Bóg lud Izraelski rządził po Moyżeszowéy y Jozuego śmierci. A tak opisuią karanie ludu dla przestępstwa iego, y wybawienie iego przez Sędźie, które Pan Bóg wzbudzał na obronę iego, y zwycięstwa z nieprzyiaćiół otrzymane. A maią w sobie Historią od śmierci Jozuego aż do Samuela, trzech set y śiedmnaśćie lat.

ROZDZIAŁ I.

Iako Judas x Symeonem bratem walczyli przeciwko nieprzyiaćiołom, y iako porazili ie, y dobywali miast ich. Othoniel poiął dziewkę Kalebowę Akszę. Chananeyczycy Hołd płacą.

{{WersetBW|1|1}|noindent=1}Po śmierci Jozuego radzili się Synowie Izraelowi Pana mówiąc: Kto póydźie przed nami przeciw Chananeyczykowi, a będzie Hetmanem woyny?

2.Y rzékł Pan: Judas póydźie: otom dał ziemię w ręce iego.

3.Y rzékł Judas Simeonowi bratu swemu: Pódź zemną do działu mego, a walcz przeciw Chananeyczykowi, że ia téż póydę z tobą do działu twego. Y poszedł z nim Simeon.

4.Y wyciągnął Judas, y dał Pan Chanancyczyka y Pherezey-