Strona:Biblia Wujka 1840 Vol. I part 1.djvu/253

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


Biblia Wujka 1840 strona 253.jpg


KSIĘGI

DEUTERONOMIUM.

PO ŻYDOWSKU, אלה הדברימ ELLE HADDEBABIM.

TE księgi Grekowie Deutoronomium, to iest, wtóry abo powtórzony zakon, przeto nazywaią, iż w nich niemal to wszytko, co iest w przeszłych kśięgach, od Moyżesza iest powtórzono: dla tych, którzy pierwszego zakonu na górze Synai (oycom ich iuż zmarłym podanego) niesłychali. Maią w sobie Historią dwu Miesięcy roku czterdziestego po wyszćiu z Egyptu, y czas ostatniego mieszkania, abo stanowiska na polach Moabskich, gdzie Moyżesz umarł y pogrzebion, a na iego mieysce Jozue był obran. Z tych kśiąg przez pięćdźiesiąt świadectw w nowym Testamencie naydźiesz przywiedźionych.
ROZDZIAŁ I.

Krótkie rozpominanie y opisanie tych rzeczy, które potykały Izraelozyki na Puszczy, y Kaźń za niedowiarstwo.

1.TE są słowa, które mówił Moyżesz do wszego Izraela za Iordanem na pustyni polnéy, przeciw morza czerwonego, między Pharan, y Thophel, y Laban, y Haseroth, gdzie iest barzo wiele złota,

2.Iedenaśćie dni od Horeb przez drogę góry Seir aż do Kadesbarne.

3.Czterdziestego roku, iedenantego mieśiąca, pierwszego dnia mieśiąca mówił Moyżesz do synów Izraelowych wszytko co mu był przykazał Pan aby im powiedział:

4.Potym iako zabił Sehon króla Amorreyskiego, który mieszkał w Hesebon, y Og króla Basan który mieszkał w Astaroth y w Edrai, Num. 21. c. 24.

5.Za Iordanem w ziemi Moab. Y począł Moyżesz wykładać zakon, y mówić:

6.Pan Bóg nasz mówił do nas na Horeb rzekąc: Dosyć wam żeście na tey górze mieszkali.

7.Wróćcie się a ćiągnićie ku górze Amorrcyczyków, y do innych, które iey są nabliższe polne y górzyste y niższe mieysca ku południu y nad brzegiem mo-