Strona:Biblia Wujka 1840 Vol. II part 2.djvu/267

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


dźieśćia talentów, ażby się budowanie dokończyło:

52.A na palenie całopalenia na ołtarzu na każdy dzień, tak iako maią roskazanie, aby dawano drugie dźieśięć talentów na każdy rok.

53.Y wszytkim którzy wyszli z Babilonu budować miasto żeby była wolność, tak samym iako y synom ich, wszytkim kapłanom którzy idą naprzód.

54.Opisał téż y summę, y świętą szatę kazał dać, w któréyby służyli:

55.A Lewitom napisał żeby dano co nakazano, aż do dnia którego będzie dokonany dóm, y Jeruzalem zbudowane:

50.A wszytkim strzegącym miasta, napisał aby część y myto dawano.

57.Y odesłał wszytkie naczynia, którekolwiek był oddzielił Cyrus z Babiloniiéy, y wszytko cokolwiek był Cyrus rzékł: y on roskazał aby uczyniono y odesłano do Jeruzalem.

58.A gdy wyszedł on młodźieniec, podniózszy twarz ku Jeruzalem: błogosławił króla niebieskiego,

59.Y rzékł: Od ćiebieć iest zwycięstwo, y od ćiebie iest mądrość y oświecenie. A iam iest sługa twóy.

60.Błogosławionym iest któryś mi dał mądrość, y tobie wyznawać będę Panie Boże oyców naszych.

61.Y wźiął listy, y iechał do Babilonu, y przyiechał y oznaymił wszytkiéy brsćiéy swéy którzy byli w Babilonie;

62.Y błogosławili Boga oyców swoich, iż im dał folgowanie y ochłodę,

63.Aby szli y budowali Jeruzalem, y kośćiół w którym iest mianowano imię iego, y weselili się z muzyką y z radośćią przez śiedm dni.


ROZDZIAŁ V.

Wyliczanie tych, którzy się z niewoléy Babilońskiéy wróciwszy do Jeruzalem, chwałę Bożą naprawiać poczęli, acz na czas przeszkadzani.

1.POtym obrani są żeby iechali kśiążęta oyczyzn, według domów y pokolenia ich, y żony ich, y synowie, y córki ich, y słudzy, y służebnice ich, y bydła ich.

2.A Dariusz król posłał wespół z nimi tyśiąc iezdnych, ażby ie doprowadźili do Jeruzalem w pokoiu, y z muzyką, y z bębny, y z pisczałkami.

3.A wszyscy braćia grali, y kazał im iechać pospołu z nimi.

4.A teć są imiona mężów, którzy wyszli według oyczyzn swoich, do pokolenia y częśći przełożeństwa ich.

5.Kapłani synowie Phineesa, syna Aaronowego, Jezus syn Josedeków, Joacim syn Zorobabela syna Salathyelowego, z domu Dawidowego, z potomstwa Phares z pokolenia Juda:

6.Który mówił za Dariusza króla Perskiego dziwne mowy, roku wtórego królestwa iego, miesiąca Nisan, pierwszego.

7.A są ći którzy wyszli z Żydowskiéy źiemi z niewoléy przeprowadzenia których przeprowadźił Nabuohodonozor król Babiloński do Babilonu, y wróćił się do Jeruzalem.

8.Y szukał każdy częśći Żydowskiéy źiemie w mieśćie swoim: którzy przyszli z Zorobabe-