Strona:Biblia Wujka 1840 Vol. II part 2.djvu/258

  Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
  Ta strona została przepisana.

  norowę, na wiérzchu zamku, aby było iasne, a iawno znamię ratunku Bożego.

  36.A tak wszyscy za spółecznym zezwoleniem postanowili, aby dnia onego żadną miarą bez święcenia nie miiali:

  37.Ale żeby mieli święto trzynastego dnia kśiężyca Adar, jako Syriyskim ięzykiem zowią, dniem przededniem Mardocheuszowym.

  38.A gdy się to z Nikanorem stało, a od onego czasu Hebreyczykowie miasto otrzymali: ia téż na tym mieyscu koniec uczynię pisaniu memu.

  39.A ieśli dobrze y iako historyiéy przystoi, tegom y sam pragnął: a ieśli nie tak godnie, ma mi bydź odpusczono.

  40.Bo iako zawżdy pić wino, abo zawżdy wodę, iest rzecz przećiwna, ale na przemiany używać, iest rzecz wdźięczna: tak czytającym, ieśliby zawsze było pisanie doskonałe, nie będźie wdzięczne tym co czytaią. Tu tedy będźie koniec.


  Modlitwa Manasse, y dwoie Kśięgi, które pod imieniem trzećich y czwartych kśiąg Esdraszowych udawaią, tu na końcu na stronie, to iest, nie między inszemi kśięgami świętemi starego zakonu, które święty Synod Trydentski przyjął, y za święte a Boskie przyimować roskazał, położone są, aby do końca nie zginęły: ponieważ ie niektórzy święci oycowie czasem wspominaią, y w niektórych Bibliach Łacińskich, tak ręką pisanych, iako y w drukowanych się nayduią.


  MODLITWA
  MANASSE,
  KRÓLA JUDZKIEGO,
  GDY W WIĘZIENIU BYŁ TRZYMAN W BABILONIE.


  PAnie wszechmogący Boże oyców naszych, Abrahama, y Izaaka, y Jakoba, y naśienia ich sprawiedliwego, któryś stworzył niebo y źiemię ze wszytkim ich ochędostwem: któryś związał morze słowem roskazania twego, któryś zamknął przepaść, y zapieczętowałeś ią strasznym a chwalebym imieniem twoim: którego się wszytkie rzeczy lękaią y drżą przed obliczem mocy twoiéy. Abowiem nieznośna iest wielmozność chwały twoiéy, y nie wytrzymany gniew groźby twoiéy na grzészniki: a niezmierne y niedoścignione miłosierdźie obietnice twoiéy: boś ty iest Pan nawyższy, łaskawy, ćiérpliwy, y barzo miłośierny, y żałuiąc złego ludźi. Ty Panie, według wielkości dobroći twéy obiecałeś pokutę y odpusczenie tym, którzy zgrzészyli tobie, a z wielkośći miłośierdzia twego postanowiłeś grzésznikom pokutę ku zbawieniu. A tak ty Panie Boże sprawiedliwych, nie ustawiłeś pokuty sprawiedliwym, Abrahamowi, y Izaakowi, y Jakobowi, tym którzy nie zgrzészyli tobie: aleś ustawił pokutę dla mnie grzésznego: bom zgrzészył nad liczbę piasku morskiego: rozmnożyły się nieprawośći moie Panie, rozmnożyły się nieprawośći