Strona:Biblia Wujka 1840 Vol. II part 2.djvu/227

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


iego, y wielkiego męstwa, którym mężnie poczynał, y budowania murów, które wystawił, y dźieiów iego:

24.Oto iest napisany w kśięgach dni kapłaństwa iego, od tego czasu, iako został kśiążęćiem kapłańskim po oycu swoim.


Biblia Wujka 1840 Vol. I part 2 s 127.jpgKSIĘGI WTORE

MACHABEYSKIE.

ROZDZIAŁ I.

Żydowie ci co mieszkali w Jeruzalem, piszą do Żydów którzy mieszkali w Egyptćie, przypominaiąc o śmierci Antiochusowéy, która nań przyszła w Persyiéy, dźiękuiąc Panu Bogu, a upominaiąc żeby święcili dźień poświęcania kościoła, y dźień spusczonego ognia z nieba na modlitwę Neemiaszowę, o czym Historia pisze.

1.BRaćiéy którzy są w Egyptćie Żydom zdrowia życzą bracia którzy są w Jeruzalem Żydzi, y którzy w krainie Żydowskiéy źiemie, y pokoiu dobrego.

2.Niech wam Bóg dobrze czyni, a niech pomni na przymierze swe, które mówił do Abrahama, y Izaaka y Jakoba sług swoich wiernych.

3.A niech wam wszytkim da serce, abyście go chwalili, a wolą iego czynili sercem wielkim, y umysłem chętliwym.

4.Niech otworzy serca wasze w zakonie swym y przykazaniu swym, a niech uczyni pokóy.

5.Niech wysłucha modlitwy wasze, a niech was w łaskę prziymie, ani was niech nie opuscza czasu złego.

6.A teraz tu iesteśmy modląc się za wami.

7.Za królowania Demetriusa roku setnego sześćdziesiątego dźiewiątego, my Żydowie pisaliśmy do was w utrapieniu, y w gwałćie, który przypadł na nas po te lata, iakoż odstąpił Jason od źiemie świętéy y od królestwa.

8.Bramę spalili, y krew niewinną wylali: y modliliśmy się do Pana, a wysłuchani iesteśmy, y ofiarowaliśmy ofiarę, y czystą mąkę, y zapaliliśmy lampy, y wyłożyliśmy chleby.

9.A teraz obchodźcie dni uroczyste Kuczek miesiąca Kasleu.

10.Roku setnego ośmdźieśiątego ósmego, lud który iest w Jeruzalem, y w Żydowskiéy źiemi, y Senat, y Judas Aristobulowi Ptolemeusa króla mistrzowi, który poszedł z narodu pomazanych kapłanów, y tym którzy są w Egyptćie Żydom, zbawienia y zdrowia.

11.Z wielkich niebespieczeństw od Boga wybawieni, wielce dźiękuiemy, iako ći którzyśmy przeciw takiemu królowi walczyli.

12.Abowiem on uczynił że się