Strona:Biblia Wujka 1840 Vol. II part 2.djvu/165

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


Biblia Wujka 1840 Vol. I part 2 s 319.jpg


PROROCTWO

ZACHARIASZA.ZAchariasz wykłada się, Pamięć Pańska, abo pamiętaiący na Pana. Ten Żydom zupełnieysze wybawienie, y kośćioła Chrystusowego zacność y rozszérzenie, y pokorne wiachanie na oślicy, y insze taiemnice żywota Chrystusowego opisuie. Ten to iest Zachariasz prorok który był zabity od Żydów między kościołem y ołtarzem, o czym masz Matth. 23.
ROZDZIAŁ I.

Napomina Żydy by Pana naśladuiąc, opuśćili złośći przodków swoich, opisuie téż miłośierdźie Boże, które ukazał nad Jeruzalem.

1.MIeśiąca ósmego, roku wtórego Dariusza króla, stało się słowo Pańskie do Zachariasza syna Barachiasza, syna Addo proroka, mówiąc:

2.Rozgniewał się Pan na oyce wasze rozgniewaniem.

3.Y rzeczcsz do nich: To mówi Pan zastępów: Nawróććie się do mnie, mówi Pan zastępów, a nawrócę się do was, mówi Pan zastępów. Malach. 3. b. 7. Isai. 21. c. 8. 31. c. 6. y 45. d. 22. Jer. 3. d. 12. Ezech. 18. g. 30. y 20. a. 7. y 33. c. 11. Osee. 14. a. 2. Ioel. 2. c. 32.

4.Nie bądźcie iako oycowie waszy, do których wołali prorocy pierwszy, mówiąc: To mówi Pan zastępów: Nawróćcie się od dróg waszych złych, od myśli waszych złośliwych: a nie słuchali, ani dbali na mię, mówi Pan.

5.Gdzież są oycowie waszy? a prorocy izali na wieki żyć będą?

6.Wszakóż słowa moie y prawa moie, którem roskazał sługom moim prorokom, izali nie poymały oyców waszych? y nawrócili się, y mówili: iako był umyślił Pan zastępów uczynić nam według dróg naszych, y według wynalazek naszych, uczynił nam.

7.Dnia dwudźiestego y czwartego, iedenastego mieśiąca Sabath, roku wtórego Dariusza, stało się słowo Pańskie do Zachariasza syna Barachiaszowego, syna Addo proroka, mówiąc:

8.Widziałem w nocy, a oto mąż wśiadaiący na konia rydzego, a on stał między Mirthy, które były w głębi: a za nim konie rydze, strokate y białe.

9.Y rzekłem: Co to zacz są Panie móy? y rzekł do mnie Aniół, który mówił we mnie: Ia ukażę tobie co to iest.

10.Y odpowiedział mąż który stał między Mirthy, y rzekł: Ci są które posłał Pan aby zbiegali źiemię.

11.Y odpowiodźieli aniołowi Pańskiemu, który stał między Mir-