Strona:Biblia Wujka 1840 Vol. II part 2.djvu/159

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


Biblia Wujka 1840 Vol. I part 2 s 127.jpgPROROCTWO

SOPHONIASZA.SOphoniasz wykłada się skryty Pański. Ten o sądzie Bożym na Żydy y na pogany, y o rozmnożeniu kościoła prorokuie.
ROZDZIAŁ I.

O srogim karaniu ludu żydowskiego, y miasta Jeruzalem: tudźiesz y wszech ludźi bezbożnych prze bałwochwalstwa ich, skąd może obaczyć każdy snadnie, iako przykry a gorzki będzie dźień pomsty Pańskiéy.

1.Słowo Pańskie które się stało do Sophoniasza syna Chus, syna Godoliasza, syna Amariasza, syna Ezechiasza, za dni Joziasza, syna Ammon króla Judzkiego.

2.Zbieraiąc zbiorę wszytko z oblicza źiemie, mówi Pan.

3.Zbierając człowieka y bydlę, zbieraiąc ptastwo powietrzne, y ryby morskie: a upadki będą niezbożnych: y wytracę ludzie z oblicza źiemie, mówi Pan.

4.A wyciągnę rękę moię na Judę, y na wszytkie micszkaiące w Jeruzalem: y wytracę z mieysca tego ostatki Baal, y imiona Ministrów z kapłany.

5.Y te którzy się kłaniają na dachach woysku niebieskiemu, a kłaniaią się, y przyśięgają na Pana, y przyśięgaią na Melchom.

6.Y którzy się odwracają od tyłu Pańskiego, y którzy nie szukali Pana, y nie pytali się o nim.

7.Milczcie przed obliczem Pana Boga: bo blisko iest dzień Pański, bo zgotował Pan ofiarę, poświęćił wezwane swoie.

8.Y będzie: W dzień ofiary Pańskiéy nawiedzę książęta y syny królewskie, y wszytkie którzy się oblekli w odzienie cudzoziemskie.

9.Y nawiedzę każdego który hardźie wchodźi na próg onego dnia: którzy napełniają dóm Pana Boga swego nieprawośćią y zdradą.

10.Y będzie onego dnia, mówi Pan, głos wołania od bramy rybnéy, a wycie od Wtóréy, y skruszenie wielkie od pagórków.

11.Wyyćie obywatele Stępy: umilkł wszytek lud Chanaan, wytraceni są wszyscy uwinieni w śrébro.

12.Y będzie czasu onego: będę szpérał Jeruzalem z świécami. Y nawiedzę męże którzy polgnęli w drożdżach swoich: którzy mówią w sercach swoich: Nie uczyni Pan dobrze: y nie uczyni źle.

13.Y będzie moc ich rozchwycenie, a domy ich na pustki: Y zbuduią domy, a nie będą mieszkać: y nasadzą winnice, a nie będą pić wina ich. Amos. 5. c. 11.

14.Blisko iest dzień Pański wielki, blisko iest y spieszny ba-