Strona:Biblia Wujka 1840 Vol. II part 2.djvu/155

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


twoich niż iest gwiazd niebieskich: chrząscz rozszérzył się y uleciał.

17. Stróżowie twoi iak szarańcza: a malutcy twoi iako szarańcza szarańczéy, które śiadaią na płocic czasu zimna: słońce wzeszło y odleciały, y nieznać było micysca ich kędy były.

18. Zdrzymali się pasterze twoi królu Assur: będą pogrzebione książęta twoie: krył się lud twóy po górach, a niémasz ktoby zgromadził.

19. Nie iest tayne skruszenie twoie, barzo zła iest rana twoia: wszyscy którzy słyszeli słuch twóy, klaskali ręką nad tobą.

20. Bo na kogo nieprzychodziła złość twoia zawżdy?


Biblia Wujka 1840 Vol. I part 2 s 319.jpg

PROROCTWO

HABAKUK.HAbakuk wykłada się, obłapiaiący abo zapaśnik. Ten o zburzeniu miasta świętego, y o skaraniu Chaldeyczyków, y o Panu Chrystusie prorokuie. Iako tedy Nahum prorokował o skaraniu Assyriyczyków, którzy dźiesięć pokolenia Żydowskiego w niewolą zabrali przez króla swego Salmanasara: tak Habakuk prorokuie o skaraniu Babilończyków, którzy ostatek Żydowstwa, to iest królestwo Judzkie spustoszyli, y w niewolą zawiedli do Babilonu przez króla Nabuchodonozora. Y dla tego iako Nahum w proroctwie swoim był straszny nieobiecuiąc pociechy, także téż y Habakuk, iż oba prorokuią przeciw poganóm. Aczkolwiek Habakuk na końcu modli się prorokuiąc o przyszćiu Messyasza.
ROZDZIAŁ I.

Dźiwuie się temu Prorok, że bezbożny przechodzi mocą y szczęściem sprawiedliwego. Bo Pan wzbudził na Żydy Chaldeyczyki, którzy nie Panu Bogu, ale owszem bałwanom zwycięstwo swe przypisować mieli.

1.BRzemię które widźiał Habakuk prorok.

2.Dokądże Panie wołać będę, a nie wysłuchasz? krzyczéć będę k tobie gwałt cierpiąc, a nie wybawisz?

3.Przeczżeś mi ukazał nieprawość y pracą, patrzyć na łup, y niesprawiedliwość przedemną. Y stał się sąd, y sprzećiwieństwo potężnieysze.

4.Dla tego podrapan iest zakon, y nie przyszedł aż do końca sąd, iż niezbnżny przemaga przećiw sprawiedliwemu, dla tego wychodźi sąd przewrotny.

5.Poyźrzyćie między narody, a przypatrzcie się, dziwuyćie się,