Strona:Biblia Wujka 1840 Vol. II part 2.djvu/133

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


Biblia Wujka 1840 Vol. I part 2 s 127.jpgPROROCTWO

AMOS.AMos wykłada się noszący, abo, lud oderwany. Ten opisuie złości Żydowskie y pogańskie, y przyszły gniew y pomstę Bożą: namawia ku pokućie y opowiada konieczne naprawienie ludu Żydowskiego.
ROZDZIAŁ I.

Czas Prorokowania Amosa Proroka, pomsta Pańska na krainy Damaszku, Philistynów, Thyru Idumey, y Synów Ammon.


1.Słowa Amos, który był między pastérzmi z Thekue: które widiał nad Izraelem za dni Oziasza króla Judzkiego, y za dni Jernboam syna Joas króla Izraelskiego, przed dwiema laty trżęśienia źiemie. Zach. 14. b. 5.

2.Y rzekł: Pan z Sion zaryczy, a z Jeruzalem da głos swóy: y płakały ozdoby pastérzów, a uszedł wiérzch Karmela. Ier. 25. f. 30. Ioel. 3. c. 16.

3.To mówi Pan: Dla trzech występków Damaszku, y dla czterech nie nawrócę go: iż pomłóćili wozmi żelaznymi Galaad.

4.Y poślę ogień do domu Azael, y pożrze domy Benadad.

5.Y skruszę zaworę Damaszku, y wytracę obywatela z pola bałwańskiego, y trzymaiącego berło z domu roskoszy: y będzie zaprowadzon lud Syriyski do Cyreny, mówi Pan:

6.To mówi Pan: Dla trzech występków Gazy, y dla cztarech nie nawrócę go: iż przenieszli poymaoie doskonałe, aby ie zamknęli w Idumeiéy.

7.A pusczę ogień na mury Gazy, y pożrze domy iéy.

8.Y wytracę obywatela z Azotu, y trzymaiącego berło z Askalonu, y obrócę rękę moię na Akkaron, y zginą pozostali z Philistynów, mówi Pan Bóg.

9.To mówi Pan: Dla trzech złośći Tyru, y dla cztérech nawrócę go, dla tego że zamknęli poymanie doskonale w Idumeiéy a nie wspomnieli przymierza braterskiego.

10.Y pusczę ogień na mur Tyrski, y pożrze domy iego.

11.To mówi Pan: Dla trzech złości Edom y dla cztérech nie nawrócę go: przeto iż przeszladował mieczem brata swego, y zgwałcił miłośierdźie swoie, y trzymał dłużéy zapalozywośó swoię, y zagniewanie swe zachował aż do końca.

12.Pusczę ogień na Theman: y pożrze domy Bosry.

13.To mówi Pan: Dla trzech złości synów Ammon, y dla cztérech nie nawrócę go: dla tego, bo rozćinał brzemienne Galaad, żeby rozszérzył granice swe.