Strona:Biblia Wujka 1840 Vol. II part 2.djvu/118

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


Biblia Wujka 1840 Vol. I part 2 s 127.jpgPROROCTWO

OZEE.OZeasz wykłada się, zbawiciel. Ten strofuie wszytkie pokolenia Żydowskie z bałwochwalstwa iż Bogi pogańskie chwalili, y upomina, aby się ku swemu Bogu nawróćili. Ten iest pierwszy ze dwunaśćie proroków mnieyszych, z których wszytkich Żydzi iedne kśięgi czynią. A ći nieprzeto mnieyszemi są nazwani, żeby byli podleyszy nizli oni większy, ale iż mniéy y krócéy pisali. Był ten Ozeasz o tychże czaśiech kiedy y Izaiasz, Ioel, Abdiasz, Amos, Ionas, y Micheas, bo ci wszyscy mało nie iednegoż czasu prorokowali.
ROZDZIAŁ I.

Z roskazania Boskiego poiął sobie Ozeasz Prorok za żonę niewiastę nierządną, y miał z nią dzieci. Co téż to znaczyło, y o iednym ustawionym Pasterzu.

1.SŁowo Pańskie które się stało do Ozee syna Beeri, la dni Ozyasza, Ioathana, Achaza, Ezechiasza królów Judzkich, a za dni Ieroboama syna Ioas, króla Izrael.

2.Początek mówienia Panu w Ozee: y rzékł Pan do Ozee: Idź, poymi sobie żonę wszetecznicę, a spłodź sobie syny wszeteczne: bo cudzołożąc cudzołożyć będzie źiemia od Pana.

3.Y szedł, a poiął Gomor córkę Debelaim: y poczęła y porodziła mu syna.

4.Y rzékł Pan do niego: Nazów imię iego Iezrahel: bo iescze mało a nawiédzę krew Iezrahel nad domem Iehu, y uczynię że ustanie królestwo domu Izraelskiego,

5.A dnia onego złamię łuk Izraelów w dolinie Iezrahel.

6.A poczęła iescze y porodziła córkę. Y rzékł mu: Nazów imię iey, Bez miłosierdzia: bo nie przydam więcéy smiłować się nad domem Izraelskim, ale zapomnieniem zapomnię ich.

7.A nad domem Iuda smiłuię się, y zbawię ich w Panu Bogu ich: a nie zbawię ich przez łuk, y przez miecz, y przez woynę, y przez konie, y przez iezdne.

8.Y ostawiła tę która była bez miłosierdzia: y poczęła, a porodziła syna.

9.Y rzékł: Nazów imię iego: Nie lud móy: bośćie wy nie lud móy, y ia nie będę waszym.

10.Y będźie liczba synów Izraelskich iako piasek morski, który iest bez miary, a policzon nie będzie. Rzym 9. f. 26. 1. Pet. 2.

11.A będźie na mieyscu gdźie im rzéką: Nie lud móy wy: rzéką im: Synowie Boga żywiącego.