Strona:Biblia Wujka 1840 Vol. II part 1.djvu/293

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


ca, y szabbat z szabbatu: prziydźie wszelkie ćiało aby się kłaniało przed obliczem moim, mówi Pan:

24.Y wynidą, a uyźrzą trupy mężów, którzy wystąpili przeciwko mnie: robak ich nie zdechnie, a ogień ich nie zagaśnie: y będą aż do sytości widzenia wszemu ćiału: Marc. 9. 45.


PROROCTWO

JEREMIASZOWE.


JEremiasz z wioski Anathoth trzy mile od Jeruzalem, z rodu kapłańskiego iescze w żywoćie matki swoiéy od Boga poświęcony, y na prorokowanie wezwany, zaraz w dzieciństwie swoim począł prorokować. Y prorokował przez lał 41. w źiemi Judzkiéy, za czasu piąci Królów, Joziasza, Joachasa, Joacima, Joaćina y Sedeciasza. Po tém zaprowadzeniu ludu do Babilonu, prorokował téż w Egyptćie gdźie go z sobą zaprowadźił ostatek ludu, którzy do Egyptu nad roskazanie Boże ućiekli 4. Król. 22. 23. 24. 25. y tamże od nich ukamionowany umarł, y pogrzebion iest na onym mieyscu gdzie piérwéy Król Pharaon mieszkał. A iż odegnawszy modlitwą swą od onego mieysca, Egyptiany od kąsania Aspidów wyzwolił, przeto mu tam Egyptianie z wielkim nabożeństwem cześć wyrządzaią. Ten spustoszenie miasta Jeruzalem, y ziemie Judzkiéy, nietylko w duchu widział y przepowiedział, ale oczyma ćielesnemi oglądał, y lamenty y narzekaniem czworakim opłakał. Żył Jeremiasz we stu y piąćidźieśiąt lat po Izaiaszu.
ROZDZIAŁ I.

Pan Bóg Jeremiasza ieszcze w żywoćie matczynym poświęcił, a posłał go Pan za czasu Króla Joziasza, aby prorokował, wymawia się dzieciństwem, ale mu Pan dodał mocy, y widział pręt y garnek zapalony, przez co prorokuie skażenie miasta Jeruzalem.

1.SŁowa Jeremiasza syna Helciaszowego, z kapłanów, którzy byli w Anathot, w źiemi Beniamin.

2.Które słowo Pańskie stało się do niego za dni Joziasza syna Amon Króla Judzkiego, trzynastego roku królestwa iego.

3.A stało się za dni Joakima syna Joziaszowcgo Króla Judzkiego aż do skończenia jedenastego roku Sedeciasza syna Joziasza Króla Judzkiego, aż do przeprowadzenia Jeruzalem, mieśiąca piątego.

4.Y stało się słowo Pańskie do mnie, mówiąc:

5.Pierwéy niźlim ćię utworzył