Strona:Śpiewnik kościelny czyli pieśni nabożne z melodyjami w kościele katolickim używane (Mioduszewski).djvu/0897

  Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
  Ta strona została przepisana.


  Płaczmy, do Pana się wróćmy,
  W pokucie grzechy porzućmy:
  Może Bóg gniew swój ułoży,
  Miecz dobyty w pochwę włoży.
  O Jezu! nad nami,
  Prosimy ze łzami,
  Zmiłuj się.

  Przepuść nam Boże litości,
  Nie pamiętaj naszych złości:
  Pokaż nam twe zlitowanie,
  Oddal od nas twe karanie.
  O Jezu! nad nami,
  Prosimy ze łzami,
  Zmiłuj się.

  Książe pokoju Jezusie!
  Ciebie błagamy, zmiłuj się:
  Daj zgodę najwyższym panom,
  Pokój miły chrześcijanom.
  O Jezu! nad nami, i t. d.


  PIEŚŃ XVI.
  O podległości Rządom.


  
\relative c' {
  \clef tenor
  \key f \major
  \time 2/2
  \autoBeamOff
  
  \stemDown c4. bes8 a4 a4 | bes4. a8 a4 \stemUp g4 | \stemDown a4 bes4 c4 \stemUp f,4 | \break
  a4 g4 f4 r4 |
  \repeat volta 2 {
    g4 a4 \stemDown bes4 \stemUp a4 | \stemDown a4 bes4 c4 a4 | \break
    c4 c4 d8 [c8] bes8 [a8] \stemUp a4 g4 f4 r4 }
}
\addlyrics { \small {
  Chwal -- cie Bo -- ga wszy -- stkie sta -- ny,
  Z_je -- go wszy -- stko jest wo -- li:
  Czy kto sie -- dzi mię -- dzy Pa -- ny,
  Czy pra -- cu -- je na ro -- li.
}}