Strona:Śpiewnik kościelny czyli pieśni nabożne z melodyjami w kościele katolickim używane (Mioduszewski).djvu/0846

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została skorygowana.


Maryja! M! Na tem tu wygnaniu, Bądź pilną w wspieraniu,
Ratunku dawaniu, Maryja:
Między przypadkami, Niebezpieczeństwami,
Przebywaj tu z nami, Maryja.

Maryja! M! Matko najwyższego, Domie najświętszego,
Tronie najmędrszego, Maryja:
Gdy blizka rozbicia, Będzie łódka życia,
Bądź portem przybycia, Maryja.

Maryja! M! Gdy przyjdzie konanie, A język ustanie,
Spraw w sercu wołanie, Maryja:
W ostatniej godzinie, Niechaj z serca płynie,
Jezus i twe Imię, Maryja.


Inna Melodyja do tejże Pieśni.\relative c' {
  \clef tenor
  \key f \major
  \time 3/4
  \autoBeamOff

  \repeat volta 2 {
    \stemDown c4 c4 bes4 | a4. bes8 c4 | bes4 bes4 bes4 | \stemUp a8 g8 g2 } \break
  a4 g4 a4 | \stemDown bes4. a8 bes4 | c8 [bes8] \stemUp a4 (g4) | f2. | \break
  \repeat volta 2 {
    g4 g4 a4 \stemDown bes4. a8 bes4 | \stemUp g4 g4 a4 | \stemDown bes4. a8 bes4 | \break
    c4 c4 bes4 | a4. bes8 c4 | f8. (bes,16) \stemUp a4 (g4) | f2. }
}
\addlyrics { \small {
  Ma -- ri -- a, Ma -- ri -- a, a -- ve a -- ma -- bi -- lis,
  Et in -- ef -- fa -- bi -- lis Ma -- ri -- a.
  Tu lu -- na pul -- chri -- or, Tu stel -- lis pu -- ri -- or,
  Tu so -- le cla -- ri -- or, Ma -- ri -- a.
}}
\addlyrics { \small {
  Ma -- ri -- a, Ma -- ri -- a, de -- co -- ra, no -- li -- lis,
}}


Maria, Maria, ave amabilis,
Maria, Maria, decora, nolilis,
Et ineffabilis Maria.
Tu luna pulchrior, Tu stellis purior,
Tu sole clarior, Maria.