Strona:Śpiewnik kościelny czyli pieśni nabożne z melodyjami w kościele katolickim używane (Mioduszewski).djvu/0799

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Ta strona została uwierzytelniona.
793
PIEŚNI NA BOŻE NARODZENIE.


Zesłałeś Syna nam jedynego,
Z ciebie przed wieki narodzonego:
Ten się dla naszej miłości,
Z świętej panieńskiej zacności
Począwszy, wynikł z czystych wnętrzności.

Z czego się niebo uradowało,
Co pierw ku płaczu jakby się miało:
A gdy został narodzony,
I na ten świat objawiony,
Najprzód pastuszkom był ogłoszony.

I my się cieszmy w te nasze wieki,
Póki nie zawrze śmierć nam powieki:
Niech ta radość z narodzenia,
I swoboda z odkupienia,
Otworzy bramy nam do zbawienia.

Więc chrześcijanie Bogu dziękujmy,
Rozkazów Boskich wiernie pilnujmy:
On nam da zapłatę stałą,
I na zawsze w niebie trwałą,
I nieskończoną i doskonałą.


PIEŚŃ XVIII.\relative c' {
\clef tenor
\key f \major
\time 2/2
\autoBeamOff
\stemDown 
\repeat volta 1 {
c2 c4 c4 | d4 d4 c2 | bes4 bes4 a4 a4 | g1 }
\break
\set Score.doubleRepeatType = #":|.:"
\repeat volta 1 {
c2 c4 c4 | f4 e4 d4 c4 | bes2 bes4 bes4 | c4 bes8 [a8] \stemUp g4 f4 }
}
\addlyrics { \small {
Szczę -- śli -- wa ko -- leb -- ko, szczę -- śli -- wy żło -- bie,
Nie -- bem nie -- o -- gar -- nio -- ny, 
W_to -- bie wszy -- stek za_m -- knio -- ny.
}}
\addlyrics { \small {
Ten Bóg co świat stwo -- rzył, po -- ło -- żon w_to -- bie:
}}


Szczęśliwa kolebko, szczęśliwy żłobie,
Ten Bóg co świat stworzył, położon w tobie:
Niebem nieogarniony,
W tobie wszystek zamkniony.