Strona:Śpiewnik kościelny czyli pieśni nabożne z melodyjami w kościele katolickim używane (Mioduszewski).djvu/0795

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została skorygowana.
789
PIEŚNI NA BOŻE NARODZENIE.Bogiem cię prawym być wyznawamy,
Maryją Pannę za Matkę mamy;
Za ojca twego domniemanego . . . Józefa.

Teraz padamy do nóżek twoich,
Nie racz opuszczać pastuszków swoich:
Oddajem siebie gdy już od ciebie . . Idziemy.


PIEŚŃ XV.\relative c' {
\clef tenor
\key f \major
\time 2/2
\autoBeamOff
\stemDown c4 d4 c4 r4 | c8 c8 bes8 a8 \stemUp g4 f4 \bar ":|" \break
\stemDown a8 c8 bes8 a8 c8 bes8 a4 | a8 c8 bes8 a8 c8 bes8 a4 | \break
c4 \stemUp g4 a2 | a4 g4 f2 \bar "|."
}
\addlyrics { \small {
Try -- um -- fy Kró -- la nie -- bie -- skie -- go,
Po -- bu -- dzi -- ły pa -- ste -- rzów, Do -- by -- tku swe -- go stró -- żów,
Śpie -- wa -- jąc, śpie -- wa -- jąc:
}}
\addlyrics { \small {
Zstą -- pi -- ły z_nie -- ba wy -- so -- kie -- go:
}}


Tryumfy Króla niebieskiego,
Zstąpiły z nieba wysokiego:
Pobudziły pasterzów,
Dobytku swego stróżów,
Śpiewając, śpiewając.

Chwała bądź Bogu w wysokości,
A ludziom pokój na nizkości:
Narodził się Zbawicied,
Dusz ludzkich Odkupiciel,
Na ziemi, na ziemi.

Zrodziła Maryja dziewica,
Wiecznego Boga bez rodzica:
By nas piekła pozbawił,
A w niebieskich postawił
Pałacach, pałacach.