Strona:Śpiewnik kościelny czyli pieśni nabożne z melodyjami w kościele katolickim używane (Mioduszewski).djvu/0743

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


Różaniec
O NAJŚWIĘTSZEM IMIENIU JEZUS.
Page007b Pastorałki.jpg


PIEŚŃ
Przed zaczęciem Różańca.\relative c' {
   \clef tenor
   \key f \major

   \autoBeamOff

   \stemUp a4 g f8[e] d4 | d8 c d e f2 | \stemDown a4 c d c | \break
   a4 bes \stemUp a8 g f4 | d8 c d c d e f4 \fermata \bar "." \break
   a8 a c4 a8[ g] f4 | g a f d | g a f d | \break
   g4 e8[ f] g4 c, | d8 c d c d e f4 \fermata \bar "|."
}
\addlyrics { \small {
Je -- zu sło -- dki nasz Zba -- wi -- cie -- lu,
świa -- ta wsze -- go Od -- ku -- pi -- cie -- lu,
Przez Ma -- tki Twej przy -- czy -- nę,
Daj nam co I -- mie Je -- zus zna -- my,
Niech je w_u -- stach, w_ser -- cu ma -- my,
Dziś i w_śmier -- ci go -- dzi -- nę.
} }Jezu słodki nasz Zbawicielu,
Swiata wszego Odkupicielu,
Przez Matki Twej przyczynę,
Daj nam co Imie Jezus znamy,
Niech je w ustach, w sercu mamy,
Dziś i w śmierci godzinę.

Antyfona.

Bądź pozdrowiony Panie Jezu Chryste, królu nieba i ziemi, Synu Boga żywego, samo miłosierdzie Boga Ojca