Strona:Śpiewnik kościelny czyli pieśni nabożne z melodyjami w kościele katolickim używane (Mioduszewski).djvu/0729

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


CZĘŚĆ DRUGA
ŻAŁOSNA.

† W Imie Ojca i Syna i Ducha świętego, Amen.
V. Boże ku wspomożeniu i t. d. jak w 1. Części.

Hymn.

\relative c' {
   \clef tenor
   \key f \major

   \autoBeamOff

   \stemDown a4 g8[ bes] a4 g | bes c8.[ bes16] g4 f | c' d8.[ c16] bes4 a |
   bes c8.[ bes16] \stemUp g4 f \bar "|." g4 g g8[ a] bes4 | a g a2 |
   g4 g g8[ a] bes4 | a( g8) f f2 \bar "|."
}
\addlyrics { \small {
Sta -- ła Ma -- tka bo -- le -- ści -- wa,
Pod krzy -- żem bar -- dzo tro -- skli -- wa,
Na któ -- rym jej Syn wi -- siał,
Na któ -- rym jej Syn wi -- siał.
} }Stała Matka boleściwa,
Pod krzyżem bardzo troskliwa,
Na którym jej Syn wisiał,
Na którym jej Syn wisiał.

Której duszę tak strapioną,
Wielkim żalem obciążoną,
Miecz boleści przenikał. 2.

O! jak smutna i strapiona,
Matka ta błogosławiona,
Syna jednorodzonego. 2.

Która płakała i łkała,
Z żalu drżała gdy widziała,
Mękę Syna miłego. 2