Strona:Śpiewnik kościelny czyli pieśni nabożne z melodyjami w kościele katolickim używane (Mioduszewski).djvu/0562

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


PIEŚŃ IV.
O ufności w Panu Bogu.\relative c' {
  \clef tenor
  \key c \major
  \time 2/2
  \autoBeamOff

  \repeat volta 2 {
    \stemUp g4 \stemDown c4 c4 d8 [e8] | c4 (b4) \stemUp a4 g4 | a4 g4 a4 b4 | \break
    \stemDown c2 c2 
  }
  \repeat volta 2 {
    \stemDown d4 e4 f4 e4 | d4 e4 c8 [b8] \stemUp a8 [g8] | \break
    \stemDown d'4 e4 f4 e4 | d4 e4 c8 [b8] \stemUp a8 [g8] | a4 g4 a4 b4 | \stemDown c2 r2 
  }
}  
\addlyrics { \small {
  Wszy -- stka mo -- ja na -- dzie -- ja u Bo -- ga mo -- je -- go,
  Bóg za -- smu -- ci, Bóg po -- cie -- szy,
  Bo jest Pa -- nem wszel -- kiej rze -- czy,
  Tak -- że i mo -- im.
}}
\addlyrics { \small {
  Nie bo -- ję się nie -- szczę -- ścia i smu -- tku ża -- dne -- go:
}}


Wszystka moja nadzieja u Boga mojego,
Nie boję się nieszczęścia i smutku żadnego:
Bóg zasmuci, Bóg pocieszy,
Bo jest Panem wszelkiej rzeczy,
Także i moim.

Bóg ma o mnie staranie i wie co mi trzeba,
Bóg się mną opiekuje z wysokiego nieba:
Ufam w miłosierdziu jego,
Że mnie pocieszy grzesznego,
Mam w nim nadzieję.

Ucierpiał za nas rany Zbawiciel kochany,
Na krzyżu był rozpięty, ach mój Jezus święty:
Przez niewinną mękę twoję,
Odpuść Jezu grzechy moje,
Pokornie proszę.

Jam stworzenie wyrodne, mój najświętszy Panie,
Niech twoje miłosierdzie dziś się ze mną stanie:
Odpuść Jezu moją winę,
Dodaj łaski niech nie ginę,
Grzesznik, niegodny.