Strona:Śpiewnik kościelny czyli pieśni nabożne z melodyjami w kościele katolickim używane (Mioduszewski).djvu/0493

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została skorygowana.


Ratuj nas ratuj Matko ukochana,
Zagniewanego gdy obaczysz Pana:
Mieczem przebite pokazuj mu serce,
Gdyć Syna na krzyż wbijali morderce.

Dla tych boleści któreś wycierpiała,
Kiedyś pod krzyżem Syna twego stała:
Bóg nam daruje byśmy nie cierpieli,
Cośmy wytrzymać za złość naszą mieli.

A gdy ujdziemy tak gniewu jak chłosty,
Pokaż nam Matko tor do nieba prosty:
Niechaj to serce, z którego opieki
Dotąd żyjemy, kochamy na wieki.


PIEŚŃ VII.
W czasie moru lub innych klęsk.\relative c' {
  \clef tenor
  \key f \major
  \time 2/2
  \autoBeamOff
  
  \stemDown c8 f8 a,8 c8 c8 [bes8] \stemUp g4 | \stemDown c8 f8 a,8 c8 c8 [bes8] \stemUp g4 | \break
  \time 3/4
  \stemDown a4 a8 a8 \stemUp g8 \stemDown bes8 | c4 c8 c8 bes8 d8 | \break
  c4 bes4 a4 | a4 \stemUp g2 \bar "." g8 \stemDown a8 bes8 a8 bes8 a8 | \break
  bes8 a8 bes8 d8 c4 | \stemUp g4 \stemDown a8 bes8 a8 bes8 a8 | \break
  bes8 a8 bes8 d8 c4 | \stemUp f,4 \stemDown f'4 d4 | c4 d8 [e8] f4 | \break d8 bes8 \stemUp a4 g4 | f2. \bar "|." s2.
}
\addlyrics { \small {
  O peł -- na li -- to -- ści! Ma -- tko ła -- ska -- wo -- ści!
  Syn twój ka -- rze nas, Przyjdź na po -- moc wczas,
  Wzrusz twe wnę -- trzno -- ści: Po -- każ mi -- ło -- sier -- dzie
  two -- je nad na -- mi, Wszak -- że -- śmy twe dzie -- ci,    
  nie gardź proś -- ba -- mi, Rzek -- nij tyl -- ko sło -- wo:
  ja po -- cie -- szę was.
}}