Strona:Śpiewnik kościelny czyli pieśni nabożne z melodyjami w kościele katolickim używane (Mioduszewski).djvu/0476

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została skorygowana.


Jesu Rex admirabilis,
Et triumphator nobilis,
Dulcedo ineffabilis,
Totus desiderabilis.

Mane nobiscum Domine,
Et nos illustra lumine,
Pulsa mentis caligine,
Mundum reple dulcedine.


PIEŚŃ IV.
Podczas Błogosławieństwa Najśw. Sakramentem.



\relative c {
  \clef tenor
  \key f \major
  \time 2/2
  \autoBeamOff

  \repeat volta 2 {
   \stemUp f4 e4 f4 g4 | a8 [g8] f8 [e8] f8 [d8] c4 | a'4 a4 g4 \stemDown a8 [c8] | \break
   \stemUp bes4 a4 g4 r4 }
  \repeat volta 2 {
   \stemDown c4. bes8 a8 [bes8] c8 [d8] | bes4. a8 g8 [a8] bes8 [c8] | \break
   a4 c4 d4 c8 [bes8] | \stemUp a4 g4 f2 } s1
  }
\addlyrics { \small {
  W_Sa -- kra -- men -- cie u -- ta -- jo -- ny Zba -- wi -- cie -- lu nasz Pa -- nie!
  Bądź -- że od nas po -- chwa -- lo -- ny,
  Przez na -- bo -- żne śpie -- wa -- nie.
}}
\addlyrics { \small {
  Z_Pa -- nny czy -- stej na -- ro -- dzo -- ny,
  Du -- szy na -- szej ko -- cha -- nie;
}}


W Sakramencie utajony
Zbawicielu nasz Panie!
Z Panny czystej narodzony,
Duszy naszej kochanie:
Bądźże od nas pochwalony,
Przez nabożne śpiewanie.

W Majestacie swym niezmierny,
Tobie my się kłaniamy;
Pobłogosław lud twój wierny,
Pokornie cię błagamy;
Zbaw nas Jezu miłosierny,
Jako w tobie ufamy.