Strona:Śpiewnik kościelny czyli pieśni nabożne z melodyjami w kościele katolickim używane (Mioduszewski).djvu/0464

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została skorygowana.


PIEŚNI
WIELKANOCNE.
Page007b Pastorałki.jpg


PIEŚŃ I.\relative c' { \clef tenor \key c \major
\time 2/2
\autoBeamOff
\repeat volta 2 { \stemDown c2 b4 d4 | c4. (b16 [a16]) g2 | a4 c4 b4 d4 | c2 c2 } \break
e2 e4 d4 | c2 c2 | f4 e4 f4 e4 | d2 d2 | \break
c2 b4 a4 | \stemUp g2 (f4) e4 | \stemDown f'4 d4 c4 (b4) | c2 r2 \bar "|."
}
\addlyrics { \small {
Zwy -- cię -- żca śmier_ -- ci, pie -- kła i sza -- ta -- na,
Na -- ród nie -- wier -- ny trwo -- ży się, prze -- stra -- sza,
Na cud Jo -- na_ -- sza, Al -- le -- lu_ -- ja.
}}
\addlyrics { \small {
Wy -- cho -- dzi "z gro" -- bu dnia trze -- cie -- go "z ra" -- na:
}}


Zwyciężca śmierci, piekła i szatana,
Wychodzi z grobu dnia trzeciego z rana:
Naród niewierny trwoży się, przestrasza,
Na cud Jonasza, Alleluja.

Ziemia się trzęsie.... straż się grobu miesza....
Anioł zstępuje.... niewiasty pociesza:
Patrzcie mówi im, grób się próżny został,
Pan zmartwychpowstał — Allel.

Ustąpcie od nas smutki i trosk fale,
Gdy Pan Zbawiciel tryumfuje w chwale:
Ojcu swojemu uczynił już zadość,
Nam niesie radość — Allel.

Cieszy swych uczniów co mu wierni byli,
Utwierdza w wierze aby nie wątpili:
Obcuje z niemi, daje nauk wiele,
O swym Kościele — Allel.