Strona:Śpiewnik kościelny czyli pieśni nabożne z melodyjami w kościele katolickim używane (Mioduszewski).djvu/0443

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została skorygowana.


PIEŚNI
POSTNE.
Page007b Pastorałki.jpg


PIEŚNI
PRZY OBCHODACH DROGI KRZYŻA Ś.
ZE STACYJAMI.

PIEŚŃ
Przed zaczęciem drogi krzyżowej.
Melodyja jak: Rozmyślajmy dziś. lub następująca.  \relative d {
   \clef "tenor"
   \key d \minor
   \time 3/4

   \autoBeamOff

   d4 g a8[ c] | bes8[ g] a2 | g8. fis16 g4 a8[ bes] | \break
   bes8[ fis] g2 \bar ":|" bes8[ d] c4 d8[ c] | bes4 a2 | bes8 a g4 fis | \break
   fis8[ g] a2 | a4 bes8[ a] g4 | fis8[ a] g2 \bar "|."
  }
  \addlyrics { \small {
   Bo -- ska do -- bro -- ci! u -- derz w_ser -- ce mo -- je
   Łez wy -- try -- snę -- ły, nad Pa -- nem cier -- pią -- cym,
   Krzyż dźwi -- ga -- ją -- cym.
  } }
  \addlyrics { \small {
   Ła -- ską sku -- te -- czną, by ob -- fi -- te zdro -- je
  } }
Boska dobroci! uderz w serce moje
Łaską skuteczną, by obfite zdroje
Łez wytrysnęły, nad Panem cierpiącym,
Krzyż dźwigającym.