Strona:Śpiewnik kościelny czyli pieśni nabożne z melodyjami w kościele katolickim używane (Mioduszewski).djvu/0427

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została skorygowana.
421
PIEŚNI NA BOŻE NARODZENIE.


PIEŚŃ XIII.
\relative c {
\clef tenor
\key f \major
\time 2/4

\autoBeamOff

\stemUp f4 a | g bes | 
a \stemDown c | d8[ c] bes[ a] | \break

\stemUp f4 a | g bes | a g |
f2 \bar ":|"
\stemDown d'8[ c] bes[ a] |
c8[ bes] \stemUp a[ g] | \break

bes8[ a] g[ f] | 
f[ a] \stemDown c4 |
d8[ c] bes[ a] |
c[ bes] \stemUp a[ g] | \break

bes8[ a] g[ f] |
f4 f | f a |
g bes | a g |
f2 \bar "|." 
}
\addlyrics { \small {
Bóg się ro -- dzi, gwiaz -- da wscho -- dzi, 
Trzej Kró -- lo -- wie od wscho -- du, 
Do Be -- tle -- em gdzie zło -- żo -- ny,
Z_Pan -- ny Chry -- stus na -- ro -- dzo -- ny,
Ja -- dą z_li -- czne -- mi dwo -- ry. 
} }
\addlyrics { \small {
Tu z_da -- ra -- mi, o -- fia -- ra -- mi, 
Każ -- dy swe -- go na -- ro -- du,
} }


Bóg się rodzi, gwiazda wschodzi,
Trzej Królowie od wschodu,
Tu z darami, ofiarami,
Każdy swego narodu,
Do Betleem gdzie złożony,
Z Panny Chrystus narodzony,
Jadą z licznemi dwory.

Murzynowie, Arabowie,
Z Tarsu to są królowie;
Nauczeni, oświeceni,
Ci święci trzej Magowie
Przez Proroka Balaama,
Co potwierdza gwiazda sama,
Prowadząca do szopy.

Nie leniwi lecz skwapliwi,
Swoje kraje rzucają,
A w te strony swe korony,
W szopie Panu składają;
Jeruzalem nawiedzając,
I Heroda się pytając,
Gdzie Król Chrystus narodzon.