Strona:Śpiewnik kościelny czyli pieśni nabożne z melodyjami w kościele katolickim używane (Mioduszewski).djvu/0410

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została skorygowana.
404
PIEŚNI NA BOŻE NARODZENIE.


PIEŚŃ IV.\relative c {
\clef tenor
\key f \major

\autoBeamOff

\stemUp f4 a8 a g4 bes |
\stemDown a8 c bes a a4 
\stemUp g \bar ":|" \break

\stemDown c4 bes8 a a4 \stemUp g |
\stemDown c8 c bes a a4 \stemUp g  \break|

\stemDown a8[ bes] c 
\stemUp c, f4 f \bar "|." \break
}
\addlyrics { \small {

} }
\addlyrics { \small {
Ra -- duj się zie -- mio! gość z_nie -- ba przy -- cho -- dzi,
Sy -- nów A -- da -- ma z_czar -- tow -- skiej nie -- wo -- li, 
Wyr -- wie, wy -- zwo -- li. 
} }
\addlyrics { \small {
Co Bo -- ga z_lu -- dem, lud z_Bo -- giem po -- go -- dzi: 
}}


Raduj się ziemio! gość z nieba przychodzi,
Co Boga z ludem, lud z Bogiem pogodzi:
Synów Adama z czartowskiej niewoli,
Wyrwie, wyzwoli.

Raduj się ziemio! śpiewaj z Aniołami,
Wychwalaj Boga, ciesz się z niebianami:
Już nie podnóżkiem jesteś najwyższego,
Lecz tronem jego.

Raduj się ziemio! masz pokój żądany,
Bóg ci przebaczył, dotąd zagniewany:
Połącz się z niebem boś już dzisiaj święta,
Niegdyś przeklęta.

Raduj się ziemio! oto światło wschodzi,
Które każdego co na świat przychodzi,
Blaskiem oświeca, a wnet znikną wszędy,
Ciemność i błędy.

Raduj się ziemio! Prorok wielki idzie,
Co będzie gromił żyjących w bezwstydzie:
On wskaże drogę pewną do zbawienia,
Zniszczy zgorszenia.

Raduj się ziemio! idzie prawodawca,
Nowego prawa i zakonu dawca: