Strona:Śpiewnik kościelny czyli pieśni nabożne z melodyjami w kościele katolickim używane (Mioduszewski).djvu/0406

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została skorygowana.
400
PIEŚNI NA BOŻE NARODZENIE.


Królowie jadą, korony kładą, A zkąd, zkąd?
Od wschodu słońca, szukają końca,
Zbawienia swojego.

Skarb otwierają, dary dawają, A komu?
Wielcy Panowie, możni królowie,
Dzieciątku małemu.

Bóg się dziś rodzi, na świat przychodzi, A po co?
Przyszedł na ziemię, by ludzkie plemię
Od piekła wybawił.

Tegoż witajmy, i temu dajmy, A co, co?
Serca skruszone, a oczyszczone,
W miłości gorącej.

Boć nas miłuje, i nam daruje, A co, co?
Czego pragniemy i znaleść chcemy,
Po śmierci zbawienie.


PIEŚŃ II.\relative c {
\clef tenor
\key f \major
\time 3/4
\autoBeamOff

c4 f a | g8 e f2 |
a4 a c | bes8 g a2 \bar ":|"
\break
c2 a4 | a f2 |
bes2 g4 | e c2 |
c'2 a4 |
\break
a f2 | bes2 g4 | e c2 |
f4 g g | f2 r4 \bar "|."
}
\addlyrics { \small {
Wi -- taj -- my Je -- zu -- sa nam na -- ro -- dzo -- ne -- go, 
Któ -- ry le -- ży bez o -- dzie -- ży, 
O -- sioł z_wo -- łem je -- go spo -- łem, 
Pa -- rą grze -- ją. 
} }
\addlyrics { \small {
W_u -- bo -- giej sta -- jen -- ce w_żło -- bie zło -- żo -- ne -- go:
}}


Witajmy Jezusa nam narodzonego,
W ubogiej stajence w żłobie złożonego:
Który leży bez odzieży,
Osioł z wołem jego społem,
Parą grzeją.