Strona:Śpiewnik kościelny czyli pieśni nabożne z melodyjami w kościele katolickim używane (Mioduszewski).djvu/0363

  Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
  Ta strona została przepisana.


  KORONKA
  O TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ
  KTÓRA SIĘ ZWYKŁA ŚPIEWAĆ PO PARAFIJACH
  W KAŻDĄ NIEDZIELĘ.
  Page007b Pastorałki.jpg
  
\relative c {
  \clef tenor
  \autoBeamOff
  \cadenzaOn
  e8 fis g4 g8 g g g g g g g fis e fis4 g
  \cadenzaOff
  \bar "|"
}
\addlyrics { \small {
†_W_I -- mie Oj -- ca i Sy -- na i Du -- cha świę -- te -- go, Amen.
} }


  † W Imie Ojca i Syna i Ducha świętego, Amen.

  Hymn.
  
\relative c {
  \clef tenor
  \key f \major

  \autoBeamOff

  f4 f a8[ g] g4 | g a bes8[ a] g4 | g8[ a] bes4 a8[ g] f4 | \break
  a4 g8[ bes] a[ g] f4 | a4 a a a | g a b c \fermata | \break
  g8[ a] bes4 a8 g] f4 | a g8[ bes] a[ g] f4 \bar "|."
}
\addlyrics { \small {
Bo -- gu Oj -- cu i Sy -- no -- wi,
I ró -- wne -- mu im Du -- cho -- wi,
Trzem o -- so -- bom nie -- chaj bę -- dzie,
Je -- dna -- ko -- wa chwa -- ła wszę -- dzie.
} }


  Bogu Ojcu i Synowi,
  I równemu im Duchowi,
  Trzem osobom niechaj będzie,
  Jednakowa chwała wszędzie.