Strona:Śpiewnik kościelny czyli pieśni nabożne z melodyjami w kościele katolickim używane (Mioduszewski).djvu/0319

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została skorygowana.


MSZA III.


Na Introit.

\relative c' {
  \clef tenor
  \key f \major
  \time 2/2
  \autoBeamOff

  \stemDown \partial 4 a8 [bes8] | c4 f4 e4 d8 [e8] | f8 [c8] c2 c8 [a8] | g4 (a4) c8 [bes8] bes8 [a8] | \break
  a4 g2 a8 [bes8] | c4 f4 e4 d8 [e8] | f4 c2 f4 | \break
  e4 f8 [d8] c4 b!4 | c2. c8 [a8] | a8 [g8] g4 d'4 c8 [bes8] | \break
  bes4 a2 c8 [a8] | a8 [g8] g4 d'4 c8 [bes8] | bes4 a2 a8 [bes8] | \break
  c4 f4 e4 d8 [e8] | f8 [c8] c2 f4 | d4. bes8 a4 g4 | \stemUp f2. \bar "|."
}
\addlyrics { \small {
  Bo -- że Stwór -- co nasz Pa -- nie! przed to -- bą pa -- da -- my;
  U -- słysz na -- sze wo -- ła -- nie, po -- kor -- nie żą -- da -- my:
  O -- fia -- rę za -- czy -- na -- my, no -- we -- go za -- \skip 2 ko -- nu,
  Nio -- sąc ją przez Ka -- pła -- na, do two -- je -- go Tro -- nu.
}}


Boże Stwórco nasz Panie! przed tobą padamy;
Usłysz nasze wołanie, pokornie żądamy:
Ofiarę zaczynamy, nowego zakonu,
Niosąc ją przez Kapłana, do twojego Tronu.

Którą jak każdy wierny, mocno temu wierzy,
Chrystus Pan ustanowił, przy onej wieczerzy;
Gdy wziąwszy chleb i wino, przemienił oboje,
Boską swą mocą i dał, między ucznie swoje.