Strona:Śpiewnik kościelny czyli pieśni nabożne z melodyjami w kościele katolickim używane (Mioduszewski).djvu/0312

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


Melodyja od Bożego Narodzenia do Oktawy Trzech Królów.


\relative c'{
\clef tenor
\key f \major
\autoBeamOff

\stemDown c4 a bes g | a4 \stemUp f g c, |
\stemDown c' a bes g | a \stemUp f g c, \bar "."
f8[ g] [a bes] \stemDown c4 c | c d8 b c2 |
bes4 bes a a | g c \stemUp c, f \bar "."
}
\addlyrics { \small {
KY -- RI -- E Oj -- cze ła -- ska -- wy!
Po -- bło -- go -- sław na -- sze spra -- wy,
Gdy na cześć twe -- go I -- mie -- nia,
Wdzię -- czne wzno -- sim z_serc swych pie -- nia.
} }


KYRIE Ojcze łaskawy!
Pobłogosław nasze sprawy,
Gdy na cześć twego Imienia,
Wdzięczne wznosim z serc swych pienia.