Strona:Śpiewnik kościelny czyli pieśni nabożne z melodyjami w kościele katolickim używane (Mioduszewski).djvu/0303

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.Na Kyrie.


\relative c' {
\clef tenor
\key f \major

\autoBeamOff

c4 d c f, | bes a bes g | bes a c f, |
\stemUp g a g f | \stemDown f' e d c | bes c d c |
bes a c \stemUp f, | bes a g f \bar "|."
}
\addlyrics { \small {
KY -- RI -- E Oj -- cze ła -- ska -- wy!
Po -- bło -- go -- sław na -- sze spra -- wy,
Gdy na cześć twe -- go I -- mie -- nia,
Wdzię -- czne wzno -- sim z_serc swych pie -- nia.
} }Melodyja druga


\relative c' {
\clef tenor

\autoBeamOff

\stemDown c2 b | c a | c d | d c \fermata |
c e | d d | c b | a g \fermata |
c d | e c | f e | e d \fermata |
e f | g c, | e d | d c \fermata \bar "|."

}
\addlyrics { \small {
KY -- RI -- E Oj -- cze ła -- ska -- wy!
Po -- bło -- go -- sław na -- sze spra -- wy,
Gdy na cześć twe -- go I -- mie -- nia,
Wdzię -- czne wzno -- sim z_serc swych pie -- nia.
} }


KYRIE Ojcze łaskawy!
Pobłogosław nasze sprawy,
Gdy na cześć twego Imienia,
Wdzięczne wznosim z serc swych pienia.

CHRYSTE Jezu! dobry Panie,
Wysłuchaj nasze wołanie;
Odpuść winy, daruj kary,
Przez moc tej świętej ofiary.