Strona:Śpiewnik kościelny czyli pieśni nabożne z melodyjami w kościele katolickim używane (Mioduszewski).djvu/0290

  Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
  Ta strona została skorygowana.


  Wyciągnij je do swobody,
  Policz między świętych trzody,O Jezu!

  Wprowadź do rajskiej wieczności,
  Do niebieskiej szczęśliwości,
  Gdzie Święci, Święty! śpiewają,
  Trójcę świętą wychwalają,O Jezu!


  PIEŚŃ II.
  Do Najświętszej Maryi Panny.


  
\relative c {
  \clef tenor
  \key c \major
  \time 2/2
  \autoBeamOff
  
  \stemUp d4 e4 f8 [e8] d8 [f8] | e4 d4 cis4 a4 \fermata | d4 e4 f8 [e8] d8 [f8] | \break
  e4 d4 cis4 a4 \fermata \bar "." d8 [e8] f8 [g8] a4 a4 | g4 f8 [g8] a4 e4 \fermata | \break
  f4 e4 f8 [e8] d8 [f8] | e4 d4 cis4 a4 \fermata | a'4 g8 [f8] e4 d4 \fermata \bar "."
}
\addlyrics { \small {
  Przez czy -- szczo -- we u -- pa -- le -- nia, Któ -- rzy zno -- szą prze -- wi -- nie -- nia,
  Łzy le -- jąc bez po -- cie -- sze -- nia,
  Że -- brzą twe -- go u -- ża -- le -- nia, O Ma -- ry -- ja!
}}
  Z przydawaniem po pierwszych dwóch wierszach,
  Maryja!
  
\relative c {
  \clef tenor
  \key c \major
  \time 2/2
  \autoBeamOff
  
  \stemUp d4 e4 f8 [e8] d8 [f8] | e4 d4 cis4 a4 \fermata | d4 e4 f8 [e8] d8 [f8] | \break
  e4 d4 cis4 a4 \fermata \bar "." a'4 a4 a4 a4 | g4 f8 [g8] a4 e4 \fermata | \break
  f4 e4 f8 [e8] d8 [f8] | e4 d4 cis4 a4 \fermata | a'4 g8 [f8] e4 d4 \fermata \bar "."
}
\addlyrics { \small {
  Przez czy -- szczo -- we u -- pa -- le -- nia, Któ -- rzy zno -- szą prze -- wi -- nie -- nia,
  Łzy le -- jąc bez po -- cie -- sze -- nia,
  Że -- brzą twe -- go u -- ża -- le -- nia, O Ma -- ry -- ja!
}}